Warunki współpracy

Dążąc do optymalizacji procesu zakupu towarów i standaryzacji składanych zamówień PGNiG TERMIKA SA wprowadził dokument „Ogólne Warunki Zakupu Towarów przez PGNiG TERMIKA SA edycja 10 z dnia 7.09.2020 r.” normujący podstawowe zasady współpracy z Dostawcami. Dokument ten będzie integralną częścią zamówień na dostawy towarów do PGNiG TERMIKA SA.

Pliki do pobrania

OWZ Zakupy Towarów edycja 16 11 2022 0.19 MB
OWZ Zakupy Towarów Wrażliwych edycja 13 11 2022 0.23 MB
R 023 Regulamin udzielania zamówień GK PGNiG TERMIKA 0.4 MB
R 025 Regulamin prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w GK PGNiG TERMIKA 0.4 MB
R 030 Regulamin udzielania zamówień sektorowych w GK PGNiG TERMIKA wydanie 5 0.57 MB
Lista planowanych postępowań w KRM 2024 0.5 MB
230207 Dokumentacja techn wymagania (I 142) 0.5 MB
230207 Instrukcja wdrażania sytemów OT (I 264) 0.72 MB
Wykaz plików 2016 10 03 0.24 MB
Zał nr 1 Naklejka 2016 04 02 0.07 MB
Arkusz xls Lista pojazdów realizujących dostawy i wywóz materiałów odpadów v 15 07 2023 0.18 MB
I 071 Instrukcja 2.14 MB
Identyfikator jednorazowy pojazdu v pdf 2023 0.2 MB
Oświadczenie o przebiegu i okoliczności zdarzenia (Zał nr 6 do I 071) v pdf 2023 0.15 MB
Oświadczenie sprawcy kolizji zdarzenia (Zał nr 7 do I 071) v pdf 2023 0.16 MB
Przepustka materiałowa do obiegu w aplikacji awizacji dostaw v 15 07 2023 0.2 MB
Przepustka materiałowa do obiegu w systemie awizacji v 2023 0.24 MB
Upoważnienie do zgłoszenia szkody (Zał nr 8 do I 071) v doc 2023 0.19 MB
Upoważnienie do zgłoszenia szkody (Zał nr 8 do I 071) v pdf 2023 0.15 MB
Upoważnienie Dyrektora Zakładu Jednostki Org (Zał nr 9 do I 071) v doc 2023 0.19 MB
Upoważnienie Dyrektora Zakładu Jednostki Org (Zał nr 9 do I 071) v pdf 2023 0.17 MB
Wniosek o awizację jednorazową pojazdu v 15 0.2 MB
Wniosek o awizację jednorazową v pdf 2023 0.26 MB
Wniosek o awizację wielorazową pojazdów v pdf 2023 0.32 MB
Wniosek o awizację wielorazową pojazdów v 15 0.2 MB
Wniosek Zapotrzebowanie na przepustki stałe okresowe v pdf 2023 0.19 MB
Wniosek Zapotrzebowanie na przepustki stałe okresowe v xls 2023 0.07 MB
Wykaz wwożonych wnoszonych drobnych materiałów, narzędzi, sprzętu (Zał nr 10 do I 071) v doc 2023 0.19 MB
Wykaz wwożonych wnoszonych drobnych materiałów, narzędzi, sprzętu (Zał nr 10 do I 071) v doc 2023 0.23 MB
210120 Instrukcja postęp w przyp wystap zagroż o char terrorysty(I 299) 0.29 MB
210120 Procedura postęp na wypadek włamania do obiektu (I 300) 0.26 MB
Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w GK PGNiG 0.46 MB
Procedura antykorupcyjna i prezentowa PGNiG TERMIKA SA 0.9 MB
220101 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy (I 073) 2.04 MB
220323 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (I 176) 2.27 MB
220413 Instrukcja zasady wyposaż, przeglądu apteczek oraz sposobu udziel(I 344) 1.28 MB
220525 Instrukcja dot postęp w zakres zbiórki i zagos odpad pozapal (I 010) 0.35 MB
220525 Instrukcja dot przechowywania substancji niebezp (I 048) 0.18 MB
220525 Instrukcja dot zakupu i transportu substancji niebezp (I 008) 1.09 MB
220525 Instrukcja dotycząca oznakowania miejsc z subst niebezp (I 009) 0.58 MB
220525 Instrukcja dotycząca postęp z opakow po substancj niebezp (I 102) 0.33 MB
220713 Instrukcja ogólna BHP w PGNiG TERMIKA SA (I 343) 3.66 MB
230314 Instrukcja postęp ze szkodliwym czynnikiem biologicz (I 295) 0.61 MB
230425 Instrukcja organizacji prac gazoniebezpiecznych (I 357) 1.77 MB
Wczytywanie...