Biomasa

Biomasa jest paliwem odnawialnym i całkowicie neutralnym pod względem emisji CO2 do atmosfery. Nasza firma stawia przed sobą wiele wyzwań, jednym z nich jest produkowanie ciepła i energii w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. 

Aby osiągnąć ten cel, wykorzystujemy m.in. biomasę jako paliwo w Elektrociepłowni Siekierki. Pozwala to na znaczną redukcję emisji CO2. W 2015 roku rozpoczął pracę kocioł przeznaczony do spalania biomasy w Elektrociepłowni Siekierki. Głównym paliwem jest biomasa leśna w postaci zrębki drzewnej oraz biomasa pochodzenia rolnego w postaci zrębki i peletu. Rocznie spalamy w Ec Siekierki ok. 350 000 t biomasy. Zmniejsza to emisję CO2 o ponad 365 000 t rocznie oraz pozwala na wyprodukowanie blisko 240 000 MWh zielonej energii, co odpowiada ok. 7 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej w PGNiG TERMIKA SA.

Biomasa – biopaliwo stałe w formie zrębki lub peletu wykorzystywane w PGNiG TERMIKA  Spółka Akcyjna, spełniające wymogi przewidziane dla biomasy wskazane w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.), obejmujące zdefiniowane poniżej Drewno energetyczne i Biomasę pochodzenia rolniczego.

Drewno energetyczne – surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także pozostałości z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej („pozostałości tartaczne”).

Biomasa pochodzenia rolniczego – biomasa pochodzenia rolniczego pochodząca z upraw energetycznych, a także odpady lub pozostałości 
z produkcji rolnej.

 

Zostań dostawcą biomasy do PGNiG TERMIKA SA Więcej informacji

 

 

Wczytywanie...