KOGENERACJA

CZYM JEST KOGENERACJA?

Jest to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej w jednym procesie produkcyjnym. PGNiG TERMIKA SA wytwarza ciepło głównie w kogeneracji, w elektrociepłowniach.

 

Kogeneracja od PGNiG TERMIKA – czysta energia dla Ciebie i środowiska

 

 

Cogeneration from PGNiG TERMIKA – clean energy for you and the environment

 

DLACZEGO KOGENERACJA?

Ta efektywna technologia sprawia, że PGNiG TERMIKA SA pokrywa około 65% całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną, oraz 80% zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Warszawy i 60% mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic.

zalety kofeneracji

 

PRODUKCJA ŁĄCZNA (W KOGENERACJI) i ROZDZIELNA

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym (kogeneracja) pozwala na zaoszczędzenie ok. 30% paliwa, a do atmosfery emitowanych jest dzięki temu mniej zanieczyszczeń. Ponadto, duże zakłady produkujące ciepło, takie jak elektrociepłownie, podlegają zasadom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dotyczącym standardów emisji zanieczyszczeń i są zobowiązane do przestrzegania norm związanych z ochroną przyrody. W przeciwieństwie do lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła, korzystają z zaawansowanych technologii oczyszczania spalin. Indywidualne kotłownie, piece zasilane gazem, olejem opałowym lub węglem zwiększają niską emisję spalin – liczne, rozproszone źródła wprowadzają do powietrza pyły i szkodliwe gazy, co w sumie generuje duże zanieczyszczenie powietrza. W Europie, w miejscach gęsto zaludnionych, odchodzi się już od rozproszonych źródeł ciepła, przechodząc na ogrzewanie sieciowe. Problem niskiej emisji dotyczy większości polskich miast i gmin.

  • Produkcja łączna ciepła i energii elektrycznej (w kogeneracji)

produkcja łączna

  • Produkcja rozdzielna

produkcja rozdzielna

produkcja rozdzielna2

 

PRODUKCJA W KOGENERACJI W PGNiG TERMIKA

W elektrociepłowniach PGNiG TERMIKA stosowane są turbiny parowe przeciwprężne. To właśnie w nich wytwarzana jest w skojarzeniu energia elektryczna i cieplna. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania energia pierwotna (chemiczna) zawarta w paliwie jest o ok. 30% bardziej efektywnie wykorzystywana w porównaniu z rozdzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej.

Para wodna na wylocie z turbiny przeciwprężnej ma wyższe ciśnienie niż w przypadku turbiny kondensacyjnej. Wyższy poziom ciśnienia umożliwia wykorzystanie ciepła ze skraplania pary wodnej. Właśnie w ten sposób wytworzone ciepło wykorzystywane jest do celów grzewczych. 

schemat

JAK DYSTRYBUOWANE JEST CIEPŁO SYSTEMOWE Z KOGENERACJI?

Ciepło produkowane w naszych zakładach dostarczane jest do mieszkańców poprzez system ciepłowniczy (w Warszawie miejską siecią ciepłowniczą, a w Pruszkowie należącą do PGNiG TERMIKA – ma ona ok. 70 km długości).

ikona1
Indywidualne źródła grzania są mniej zaawansowane technologicznie, a przez to mniej efektywne. Traci się dużo paliwa i pieniędzy. Ciepło systemowe z kogeneracji jest tańsze, bo produkowane nowoczesnymi urządzeniami i dla dużej grupy odbiorców jednocześnie.
ikona2
Dzięki naszej produkcji mieszkańcy nie muszą ogrzewać się samodzielnie. To dobra wiadomość dla środowiska, gdyż spalanie paliwa w przydomowych piecach i kotłowniach przyczynia się do powstawania smogu. Tym samym ograniczamy m.in. emisję CO2 i zapewniamy ciepło całemu miastu.
ikona3
Nasze elektrociepłownie są zabezpieczone najnowszymi instalacjami ochrony środowiska, więc podczas produkcji emitujemy o wiele mniej zanieczyszczeń niż źródła indywidualne. Oznacza to mniejszą emisję pyłów, związków siarki i azotu.
Wczytywanie...