Informacje o strukturze paliw oraz jej wpływie na środowisko

 

W poniższych tabelach przedstawiamy strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej, które zużyto do produkcji sprzedawanej energii elektrycznej oraz energii cieplnej, a także informacje o wpływie jej wytworzenia na środowisko w 2023 roku.

 

Produkcja energii elektrycznej


Tabela nr 1: Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej w PGNiG TERMIKA S.A. w 2023 roku.

 

Lp.

Źródło energii

Udział %

1.

Odnawialne źródła energii

6,123%

2.

Węgiel kamienny

66,371%

3.

Węgiel brunatny

0,000%

4.

Gaz ziemny

27,185%

5.

Energetyka jądrowa

0,000%

6.

Mazut

0,018%

7.

Ekoterm

0,303%

Razem

 

100,000%

 

Tabela nr 2: Wskaźniki wielkości emisji zanieczyszczeń wyemitowanych do powietrza przy wytwarzaniu energii elektrycznej w PGNiG TERMIKA S.A .w 2023 roku.

 

 Wskaźnik      

j.m.

PGNiG TERMIKA

Emisja CO2

t/MWh

0,443

Emisja SO2

kg/MWh

0,174

Emisja NOx

kg/MWh

0,213

Pył

kg/MWh

0,006

 

 

Produkcja energii cieplnej dla Warszawy 

 

Tabela nr 3: Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii cieplnej w źródłach zasilających sieć ciepłowniczą w PGNiG TERMIKA S.A. w 2023 roku.

 

Lp.

Źródło energii

Udział %

1.

Odnawialne źródła energii

4,262%

2.

Węgiel kamienny

76,929%

3.

Węgiel brunatny

0,000%

4.

Gaz ziemny

18,460%

5.

Energetyka jądrowa

0,000%

6.

Mazut

0,021%

 

 

Tabela nr 4: Wskaźniki wielkości emisji zanieczyszczeń wyemitowanych do powietrza przy wytwarzaniu energii cieplnej w źródłach zasilających sieć ciepłowniczą w PGNiG TERMIKA S.A w 2023 roku.

 

Wskaźnik emisji zanieczyszczeń        

j.m.

Źródła zasilające m.s.c  w Warszawie

Emisja CO2

t/MWh

0,302

Emisja SO2

kg/MWh

0,180

Emisja NOx

kg/MWh

0,196

Pył

kg/MWh

0,006

 

 

Produkcja energii cieplnej dla Pruszkowa

 

Tabela nr 5: Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii cieplnej w Ec Pruszków, zasilającej pruszkowską sieć ciepłowniczą w 2023 roku.

 

 

Lp.

Źródło energii

Udział %

1.

Odnawialne źródła energii

0,000%

2.

Węgiel kamienny

99,837%

3.

Węgiel brunatny

0,000%

4.

Gaz ziemny

0,026%

5.

Energetyka jądrowa

0,000%

6.

Mazut

0,000%

7.

Ekoterm

0,137%

 

Tabela nr 6: Wskaźniki wielkości emisji zanieczyszczeń wyemitowanych do powietrza przy wytwarzaniu energii cieplnej w Ec Pruszków, zasilającej pruszkowską sieć ciepłowniczą w 2023 roku.

Wskaźnik emisji zanieczyszczeń        

j.m.

Źródła zasilające m.s.c  w Pruszków, Piastów oraz gminy Michałowice i Brwinów

Emisja CO2

t/MWh

0,368

Emisja SO2

kg/MWh

0,763

Emisja NOx

kg/MWh

0,475

Pył

kg/MWh

0,033

 

 


1. Zgodnie w art. 7b ust 5 ustawy Prawo energetyczne, informujemy, że dla systemów ciepłowniczych, tj. sieci ciepłowniczych należących do Koncesjonariusza, zasilanych z warszawskiej miejskiej sieci ciepłowniczej, eksploatowanej przez VeoIia Energia Warszawa S.A., wyprowadzonych w 2023 roku:

  • z punktu stałego Veolia Energia Warszawa S.A. nr F-7/PS-5 magistrali sieci ciepłowniczej 2xDn 900 w ul. Wolskiej w Warszawie;
  • z komory pomiarowej C-5/P1 magistrali sieci ciepłowniczej 2xDn 300 znajdującej się pod ul. Rezedową w Warszawie;
  • z komory U-43/L-2 magistrali sieci ciepłowniczej 2xDn 250 znajdującej się pod ul. Postępu w Warszawie;
  • z punktu stałego Veolia Energia Warszawa S.A. (magistrale K i KN), siecią zlokalizowaną w Warszawie wzdłuż ul. Chełmżyńskiej i w Ząbkach, z możliwością zasilania bezpośrednio z Ciepłowni Kawęczyn;
  • z komory nr Aw-9/L-6/P-6/L-6 siecią zlokalizowaną w Warszawie w rejonie ul. Annopol;

a) procentowe udziały nw. rodzajów ciepeł,  w łącznej ilości ciepła dostarczonego do ww. systemów ciepłowniczych wyniosły:

  • ciepła z odnawialnych źródeł energii - 4,89 % ; rodzaj źródła - układ hybrydowy biomasa;
  • ciepła odpadowego - 0,0 %;
  • ciepła pochodzącego z kogeneracji - 79,60 %;

b) współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej - wyniósł 0,666;

c) suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w danym systemie ciepłowniczym wraz z ilością oraz udziałem ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego - wyniosła 35 819 654 GJ.

 

 

2.Zgodnie w art. 7b ust 5 ustawy Prawo energetyczne, informujemy, że dla systemu ciepłowniczego tj. sieci ciepłowniczej zasilanej z Elektrociepłowni Pruszków, zlokalizowanej na terenie miejscowości Pruszków, Piastów oraz gmin Michałowice i Brwinów

w 2023 roku:

 a) procentowe udziały energii z odnawialnych źródeł energii, ciepła odpadowego i ciepła pochodzącego z kogeneracji, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tego systemu ciepłowniczego - wyniosły 0,00 procent;

b) współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej - wyniósł 1,503;

c) suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w danym systemie ciepłowniczym wraz z ilością oraz udziałem ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego - wyniosła 1 012 951 GJ.

 

Wczytywanie...