PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl sp. z o.o.

Spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. o.o. jest spółką celową, powołaną aktem założycielskim w dniu 04.12.2020 r., w której 100% udziałowcem jest PGNiG TERMIKA S.A.

Zadaniem spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego miasta Przemyśl poprzez zapewnienie stabilnych dostaw ciepła przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska naturalnego i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń generowanych przez jednostki wytwórcze w Ciepłowni Zasanie. Powyższy cel spółka będzie realizować poprzez 30 letnią dzierżawę majątku Ciepłowni Zasanie zlokalizowanej przy ul. Emilii Plater 8 w Przemyślu od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu sp. z o.o. oraz realizację programu inwestycyjnego związanego z modernizacją Ciepłowni Zasanie.

Łączna moc zainstalowana Ciepłowni Zasanie wynosi 80,15 MW.
Za produkcję ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego odpowiadają źródła wytwórcze:

- 2 kotły wodne rusztowe WR-25 o mocy 29,07 MW

- 1 kocioł wodny, rusztowy WR-10 o mocy 10 MW

- 1 kocioł wodny, rusztowy WR-12 o mocy 12 MW

Dodatkowo, na terenie ciepłowni w II kwartale 2022 roku uruchomiona zostanie nowa Ec Przemyśl. Elektrociepłownia Przemyśl oparta będzie na kogeneracyjnych silnikach gazowych, których łączna moc elektryczna wynosi 5,2 MW. Inwestycja w nowe źródła gazowe jest prowadzona przez PGNiG TERMIKA S.A.

W dniu 02.03.2021 r. spółka została wpisana do rejestru KRS pod nr 0000886150. Siedziba spółki mieści się przy ul. Modlińskiej 15 w Warszawie. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

Dane kontaktowe:

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.

Modlińska 15,
03-216 Warszawa
NIP: 5242914568
e-mail: przemysl@termika.pgnig.pl
http://pteprzemysl.pl
 

Wczytywanie...