Zarząd

 

Jarosław Maślany – Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska – kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja. Posiada uprawnienia Ministra Infrastruktury do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia Zarządzanie Produktami i Usługami. Ukończył również Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia w zakresie Gospodarki nieruchomościami – Wyceny Nieruchomości.
Posiada tytuły: Master of Business Administration (MBA) oraz Doctor of Business Administration (DBA) z zakresu Executive Business Education uzyskany w Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych pracując dla firm z branż: budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska oraz energetyka. Ostatnio związany z PKN Orlen S.A. – Obszar Realizacji Inwestycji.

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (czerwiec 2021 - obecnie), Członka Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa (lipiec 2021 - obecnie)  oraz Członka Rady Nadzorczej LS Airport Services S.A. (luty 2021 - obecnie).

 

Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Wiceprezes ds. technicznych

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, specjalność Systemy i Urządzenia Energetyczne. Ukończył również: Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji oraz Podyplomowe Studium Liderów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach, gdzie w latach 1987-1990 zatrudniony był na stanowisku konstruktora. 
Od 1990 r. zatrudniony w Urzędzie Miasta w Siedlcach. W latach 2005 - 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Siedlce.

Doświadczony samorządowiec - pełnił funkcję radnego II, V i VI kadencji Rady Miasta Siedlce Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego i województwa łódzkiego. 

Od 2 stycznia 2018 roku do 8 maja 2020 roku Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA.

Oświadczenie Pana Jarosława Głowackiego z 31 grudnia 2018 r.:
Pan Jarosław Głowacki - Wiceprezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

Marcin Mauer – Członek Zarządu, Wiceprezes ds. ekonomicznych

Absolwent Wydziału Ekonomiki Biznesu Międzynarodowego Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula) na kierunku Ekonomia. Ukończył także Podyplomowe Studium Administracji na kierunku: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania i biznesu: Executive Master of Business Administration (EMBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i Apsley Business School w Londynie oraz Doctor of Business Administration (DBA) w Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej i Apsley Business School w Londynie. Dodatkowo ukończył wiele specjalistycznych szkoleń z obszaru finansów i zarządzania.


Menedżer zorientowany na realizację nałożonych celów zarządczych. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, w tym kilkunastoletnie na stanowiskach menedżerskich. W latach 2006-2018 związany z administracją publiczną: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, Starostwem Powiatowym w Pruszkowie oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie odpowiadał m.in. za obszary: należności Skarbu Państwa, planowania, sprawozdawczości i księgowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej, analiz ekonomicznych i prognoz finansowych, obsługi finansowo-księgowej i płacowej, zamówień publicznych, ewidencji majątku i logistyki.

Od maja 2018 r. do kwietnia 2021 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o., gdzie był odpowiedzialny za obszar rachunkowości, w tym za obsługę zobowiązań, należności, sprawozdawczości, majątku oraz operacji finansowych. Uczestniczył m.in. w procesach konsolidacji funkcji wsparcia w ramach realizowanych projektów akwizycyjnych, a także optymalizacji struktur segmentowych funkcji finansowych w Grupie Kapitałowej ORLEN.

Posiada doświadczenie w sprawowaniu nadzoru w spółkach prawa handlowego. Obecnie pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.
 

 

Paweł Przychodzeń – Członek Zarządu, Wiceprezes

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada również dyplom Executive MBA. Menedżer z dużym doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. 

Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu ds. logistyki Poczty Polskiej S.A., gdzie oprócz procesów logistycznych nadzorował m.in. realizację głównego projektu strategicznego, całą sferę zamówień publicznych, zakupów, inwestycji i remontów. W jego kompetencjach był również nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami Poczty (ok. 6 tys. obiektów).

Wcześniej był m.in. prezesem Operator ARP Sp. z o.o., wyspecjalizowanego podmiotu realizującego w ramach Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu zadania związane z obsługą i zarządzaniem oraz przygotowywaniem do inwestycji nieruchomości ARP, a także dyrektorem Centrum Usług Wspólnych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (wcześniej Centrum Obsługi KPRM); tam przygotowywał założenia programu centralnych zakupów i nadzorował prowadzenie zamówień centralnych i zakupów wspólnych na rzecz jednostek administracji publicznej. Prowadził także proces restrukturyzacji zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa należącymi do KPRM w ramach programu „Tanie i sprawne Państwo”.

Przez ponad dwadzieścia lat prowadził działalność ekspercką, doradczą i szkoleniową przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych i realizacji procesów inwestycyjnych dużych projektów infrastrukturalnych; autor licznych publikacji i komentarzy dotyczących tej problematyki (w prasie fachowej, dziennikach ogólnopolskich, portalach o tematyce gospodarczej). Jako ekspert współpracował z komisjami sejmowymi, NSZZ „Solidarność” (Sekcja Krajowa Drogownictwa), Fundacją Republikańską. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Gorący zwolennik idei centralizacji i standaryzacji zamówień, głównie zakupów, a także tworzenia centrów kompetencji i osiągania tym sposobem synergii w ramach współpracy między podmiotami publicznymi. Członek Rad Nadzorczych przedsiębiorstw państwowych i spółek publicznych.

Od lat zaangażowany w działalność społeczną, na studiach m.in. działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Społecznie piastował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej i członka Zarządu spółdzielni mieszkaniowej.

Interesuje się historią, szczególnie II Wojną Światową i XX w., piłką nożną (kibic Legii Warszawa) i filmem polskim.

Żonaty, czworo dzieci. Okruchy czasu wolnego dzieli między oglądaniem meczów piłkarskich i nadrabianiem zaległości literackich.
 

 

Jakub Kowaleczko – Członek Zarządu, Wiceprezes

Absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration. Obecnie uczęszcza na studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, kierunek Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw (Merger & Acquisition).


Zdobył doświadczenie w pracy w administracji rządowej, samorządowej a także na kierowniczych stanowiskach w największych polskich firmach, w tym także z udziałem Skarbu Państwa oraz tych notowanych na giełdzie. Dysponuje dużą wiedzą z branży energetycznej, zamówień publicznych, nieruchomości (w tym infrastruktury krytycznej) oraz zarządzania zasobami ludzkimi. 

Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Industry Development Agency Sp. z o.o.

Zajmował także stanowiska: Dyrektora w Grupie LOTOS S.A., Dyrektora Zarządzającego w Poczcie Polskiej S.A. a także Dyrektora Wykonawczego w Operator ARP Sp. z o.o.

Posiada również doświadczenie zawodowe zdobyte w organach nadzorczych spółek prawa handlowego. Był członkiem rady nadzorczej Euromedicus Sp. z o.o.

Ostatnio pełnił funkcje Dyrektora Departamentu Zarządzania Grupą Kapitałową oraz Dyrektora Departamentu Personalnego w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A.

Obecnie zasiada w radach nadzorczych: EuRoPol GAZ S.A., LOTOS Kolej Sp. z o.o. oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. 

 

Wczytywanie...