Porównanie cen

Ceny ciepła systemowego

Ciepło systemowe to wygodny, a przede wszystkim tani sposób ogrzewania. Jego ceny są dość stabilne. W Warszawie jest to najtańsze źródło ciepła dla mieszkańców. Ceny ciepła systemowego wyprodukowanego w EC Pruszków są porównywalne ze średnimi cenami ciepła w podobnych systemach ciepłowniczych w Polsce. Przejrzyj naszą ofertę i przekonaj się, że PGNiG TERMIKA to naprawdę tani dostawca ciepła.

Porównanie cen:

Z powyższego zestawienia wynika, że ciepło produkowane w zakładach PGNiG TERMIKA jest NAJTAŃSZYM nośnikiem energii cieplnej dostępnym dla Mieszkańców Warszawy. Wynika to z faktu, iż ciepło produkowane jest w skojarzniu, tzn. w jednym procesie produkcyjnym wytwarzana jest energia cieplna i energia elektryczna.

Założenia do obliczeń:

Zużycie energii cieplnej w budynku na 1 MW mocy zamówionej: 6000 GJ/MW

Energia elektryczna

Taryfa innogy Stoen Operator Sp. z o.o. - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.3.13.2016.JSz z dnia 29 grudnia 2016 r., „Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna” o numerze 196/2016 (2222) z dnia 29.12.2016 r.

Taryfa innogy Stoen Operator Sp. z o.o. - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.3.8.2016.JSz z dnia 16 grudnia 2016 r., „Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna” o numerze 183/2016 (2209) z dnia 16.12.2016 r. – w zakresie stawek za opłatę przejściową i OZE

Ciepło systemowe

Taryfa PGNiG TERMIKA SA – decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.4.32.2016.2017.142.XVIII.RWY z dnia 25.01.2017 r. Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego poz. 917 z dnia 31.01.2017 r.


Taryfa Veolia Energia Warszawa S.A. - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.2.11.2016.2017.170.XIV.RWY z dnia 25.01.2017 r. Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego Poz.916 z dnia 31.01.2017 r.

Gaz ziemny

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 5 - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.66.2016.KGa z dnia 4 stycznia 2017 r., „Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe” o numerze 1/2017 (983) z dnia 04.01.2017 roku.

Wartość opałowa gazu Sprawnosć kotła
36MJ/Nm3 85% - dot. kotła niskotemperaturowego
36MJ/Nm3 95%  -dot. kotła kondensacyjnego

Powyższe sprawności odnoszą się do wartości opałowej.

Olej opałowy

Do wyliczeń użyto ceny rynkowej oleju z dnia  20.02.2017 r. zamieszczonej na portalu http://www.olej-opalowy.pl (cena dla województwa mazowieckiego). 

Założenia:

Wartość opałowa oleju Sprawnosć kotła Gęstość oleju 
42MJ/kg 85%  0,846kg/l

 

Sprawdź Twoją cenę za ciepło systemowe

Ceny ciepła w Warszawie

 • Jesteś Klientem kupującym ciepło bezpośrednio od PGNiG TERMIKA (grupa taryfowa OKW)

Moc zamówiona
(opłata stała)

Usługa przesyłowa
(opłata stała)

Ciepło
(wg zużycia)

Przesył ciepła
(wg zużycia)

4 376,69zł zł/MW/m-c

według taryfy
Veolii Warszawa

37,02 zł/GJ

według taryfy
Veolii Warszawa

 • Korzystasz z usług przesyłowych PGNiG TERMIKA w rejonie ul. Jana Kazimierza, ul. Marynarskiej, ul. Chełmżyńskiej, ul. Annopol lub ul. Marsa - sprawdź ceny w Taryfie zamieszczonej poniżej.
 • Ceny usług przesyłowych i ceny ciepła dla Klientów nie kupujących bezpośrednio od PGNiG TERMIKA znajdziesz na stronie Veolia Energia Warszawa.

 

Ceny ciepła w Pruszkowie.

 • Jesteś właścicielem węzła cieplnego (taryfa PrW1)

Moc zamówiona
(opłata stała)

Usługa przesyłowa
(opłata stała)

Ciepło
(wg zużycia)

Przesył ciepła
(wg zużycia)

4 368,84 zł/MW/m-c

2 605,21 zł/MW/m-c

40,72 zł/GJ

10,04 zł/GJ

 

 • PGNiG TERMIKA jest właścicielem węzła indywidualnego (taryfa PrW2)

Moc zamówiona
(opłata stała)

Usługa przesyłowa
(opłata stała)

Ciepło
(wg zużycia)

Przesył ciepła
(wg zużycia)

4 368,84 zł/MW/m-c

2 809,78 zł/MW/m-c

40,72 zł/GJ

10,00 zł/GJ

 

 • PGNiG TERMIKA jest właścicielem węzła grupowego (taryfa PrW3)

Moc zamówiona
(opłata stała)

Usługa przesyłowa
(opłata stała)

Ciepło
(wg zużycia)

Przesył ciepła
(wg zużycia)

4 368,84 zł/MW/m-c

3 967,80 zł/MW/m-c

40,72 zł/GJ

12,20 zł/GJ


 Do cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

 

Składniki opłaty za ciepło na Twoim rachunku

Na koszt ogrzewania z sieci ciepłowniczej składają się dwa elementy: koszt wyprodukowania ciepła i koszt dostarczenia ciepła siecią ciepłowniczą do budynku, czyli usługi przesyłowej. Zarówno w przypadku ciepła, jak i usługi przesyłowej mamy do czynienia ze składową stałą i zmienną opłaty.

 

cen

Na fakturze wyszczególnione są cztery pozycje:

 1. Opłata stała za moc zamówioną – wyrażona w zł/MW, czyli zależna od wielkości mocy zamówionej, stała w każdym miesiącu
 2. Opłata zmienna za ciepło – wyrażona w zł/GJ, zależna od zużycia ciepła w danym miesiącu
 3. Opłata stała za przesył – wyrażona w zł/MW, zależna od wielkości mocy zamówionej, stała w każdym miesiącu
 4. Opłata zmienna za przesył - wyrażona w zł/GJ, zależna od zużycia ciepła w danym miesiącu.

W przypadku budynków wielorodzinnych oraz mieszkalnych fakturę za ciepło otrzymuje administracja budynku i to ona dokonuje podziału kosztów na poszczególnych lokatorów. Administrator rozlicza się z mieszkańcami zgodnie z wewnętrznym regulaminem. Regulamin powinien zostać udostępniony wszystkim mieszkańcom i być im znany. Należy pamiętać o tym, że płacimy za ogrzewanie nie tylko naszego mieszkania, lecz także części wspólnych, jak np. klatki schodowe.

Według obowiązującego w Polsce prawa, administrator budynku może wybrać dowolną metodę rozliczania kosztów zakupu ciepła pomiędzy poszczególnych użytkowników/właścicieli lokali.

Wybrany sposób powinien jednak spełniać konkretne warunki:

 • Uwzględniać położenie lokalu w budynku (piętro, ilość ścian zewnętrznych),
 • Zachęcać do zachowań energooszczędnych,
 • Ustalać opłaty ponoszone przez użytkowników lokali, uwzględniając ich zużycie ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Wybrany sposób rozliczania powinien mieć formę regulaminu i zostać udostępniony wszystkim użytkownikom lokali. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak rozlicza się opłaty za ogrzewanie w Twoim budynku, poproś zarządcę o regulamin.

Pliki do pobrania

PGNiG TermikaWarszawa TARYFA 21 22 1.07 MB
Wczytywanie...