Porównanie cen

Ceny ciepła systemowego

Ciepło systemowe to wygodny, a przede wszystkim tani sposób ogrzewania. Jego ceny są dość stabilne. W Warszawie jest to najtańsze źródło ciepła dla mieszkańców. Ceny ciepła systemowego wyprodukowanego w EC Pruszków są porównywalne ze średnimi cenami ciepła w podobnych systemach ciepłowniczych w Polsce. Przejrzyj naszą ofertę i przekonaj się, że PGNiG TERMIKA to naprawdę tani dostawca ciepła.

Porównanie cen:

Z powyższego zestawienia wynika, że ciepło produkowane w zakładach PGNiG TERMIKA jest NAJTAŃSZYM nośnikiem energii cieplnej dostępnym dla Mieszkańców Warszawy. Wynika to z faktu, iż ciepło produkowane jest w skojarzniu, tzn. w jednym procesie produkcyjnym wytwarzana jest energia cieplna i energia elektryczna.

Założenia do obliczeń:

Zużycie energii cieplnej w budynku na 1 MW mocy zamówionej: 6000 GJ/MW

Energia elektryczna

Taryfa innogy Stoen Operator Sp. z o.o. - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.3.13.2016.JSz z dnia 29 grudnia 2016 r., „Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna” o numerze 196/2016 (2222) z dnia 29.12.2016 r.

Taryfa innogy Stoen Operator Sp. z o.o. - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.3.8.2016.JSz z dnia 16 grudnia 2016 r., „Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna” o numerze 183/2016 (2209) z dnia 16.12.2016 r. – w zakresie stawek za opłatę przejściową i OZE

Ciepło systemowe

Taryfa PGNiG TERMIKA SA – decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.4.32.2016.2017.142.XVIII.RWY z dnia 25.01.2017 r. Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego poz. 917 z dnia 31.01.2017 r.


Taryfa Veolia Energia Warszawa S.A. - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.2.11.2016.2017.170.XIV.RWY z dnia 25.01.2017 r. Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego Poz.916 z dnia 31.01.2017 r.

Gaz ziemny

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 5 - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.66.2016.KGa z dnia 4 stycznia 2017 r., „Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe” o numerze 1/2017 (983) z dnia 04.01.2017 roku.

Wartość opałowa gazu Sprawnosć kotła
36MJ/Nm3 85% - dot. kotła niskotemperaturowego
36MJ/Nm3 95%  -dot. kotła kondensacyjnego

Powyższe sprawności odnoszą się do wartości opałowej.

Olej opałowy

Do wyliczeń użyto ceny rynkowej oleju z dnia  20.02.2017 r. zamieszczonej na portalu http://www.olej-opalowy.pl (cena dla województwa mazowieckiego).