Pierwszy w Warszawie przesył energii elektrycznej

Pierwszy w Warszawie przesył energii elektrycznej

Pierwszą małą elektrownię uruchomiono w 1895 r. przy ulicy Marszałkowskiej, skąd między innymi zasilono oświetlenie terenów wystawowych przy ulicy Ordynackiej, co można uznać za pierwszy w Warszawie przesył energii elektrycznej na znaczną odległość - ok. 1200 m.

1895

128 lat temu
Pierwszy projekt Elektrowni dla Warszawy

Pierwszy projekt Elektrowni dla Warszawy

Pierwszy projekt Elektrowni dla Warszawy powstał w 1896 roku i został zatwierdzony przez ówczesne władze, czyli carskiego gubernatora Warszawy i Radę Ministrów w Petersburgu. Jednak do realizacji tego projektu nie doszło.

1896

127 lat temu
Projekt Elektrowni wg Williama H. Lindleya

Projekt Elektrowni wg Williama H. Lindleya

Według tego projektu, Warszawę miała zasilać elektrownia wybudowana na Powiślu, a napięcie sieci miało wynosić po stronie wysokiej 5 k~ a po stronie niskiej 120 Y prądu jednofazowego. Przyjęcie wysokości napięcia wysokiego 5 kY było rozwiązaniem nowatorskim jak na owe czasy, gdyż w tamtych latach eksploatowane w Europie elektrownie miały napięcie 2-4 kV. Początkowo moc elektrowni miała wynosić 3 MW, a w przyszłości 10 MW.

1898

125 lat temu
Towarzystwo Elektryczności

Towarzystwo Elektryczności

Niemiecki przemysłowiec Johann Sigmund Schuckert w 1901 r. otworzył w Warszawie przedstawicielstwo swojej firmy - Rosyjskie Towarzystwo Elektryczne Schuckert i S-ka. Firma ta, w wyniku podpisanej umowy z Magistratem Miasta, otrzymała wyłączność na dostawę energii elektrycznej w granicach ówczesnej Warszawy. Dla realizacji tego dużego przedsięwzięcia Schuckert założył spółkę akcyjną Compagnie d'Ęlectricite de Varsovie Societe Anonyme, zwaną Towarzystwo Elektryczności w Warszawie Spółka Akcyjna.

1901

122 lat temu
Elektrownia Tymczasowa na Powiślu

Elektrownia Tymczasowa na Powiślu

Mieszkańcy Warszawy mogli korzystać z energii elektrycznej dopiero od l września 1903 roku, kiedy to na Powiślu uruchomiono Elektrownię Tymczasową, zasilającą plac budowy dla elektrowni centralnej.

1903

120 lat temu
Elektrownia Tramwajowa

Elektrownia Tramwajowa

Elektrownia Tramwajowa była to elektrownia przemysłowa, usytuowana przy ulicy Przyokopowej. Od początku zasilała tramwajową sieć trakcyjną.

1908

115 lat temu
Elektrownia Mokotowska

Elektrownia Mokotowska

Na początku XX wieku dzisiejsza dzielnica Warszawy - Mokotów miała status gminy i według ówczesnych planów elektryfikacji nie była objęta zasilaniem w energię elektryczną z Elektrowni Warszawskiej. W 1908 roku została założona Spółka Komandytowa Elektrowni Mokotowskiej - Edward Rutkowski i Spółka. Spółka otrzymała od samorządu gminy koncesję na 30 lat na wytwarzanie i dostarczanie energii elektrycznej. Elektrownia Mokotowska była usytuowana przy ulicy Sandomierskiej. Jej uruchomienie nastąpiło 12 stycznia 1909 roku. W pierwszym okresie zainstalowano w niej zespół prądotwórczy składający się z silnika gazowego i prądnicy prądu stałego o mocy 25 kW na napięcie 220 V. Wtedy zasilono tylko instalacje oświetlenia ulicznego. W roku następnym został uruchomiony drugi zespół prądotwórczy o mocy 25 k\V, ale już z prądnicą prądu zmiennego, z przeznaczeniem na zasilanie odbiorców przemysłowych. Zainstalowane urządzenia energetyczne zostały wyprodukowane przez firmę Siemens-Schuckert. W następnych latach moc zainstalowana wzrosła do 500 k\V, co pozwoliła na uzyskanie produkcji rocznej ok. 500 MWh. W okresie I wojny światowej Niemcy zdemontowali część urządzeń na potrzeby przemysłu zbrojeniowego, co ograniczyło moc elektrowni aż do 140 kW. W 1922 roku moc wzrosła do 450 kW. Po wojnie większość terenów zasilanych przez elektrownię została włączona w obszar miasta Warszawy. W 1920 roku miasto najpierw wykupiło elektrownię za kwotę ok. 536 tys. marek polskich, a następnie w 1923 roku przekazało ją Towarzystwu Elektryczności w Warszawie. Zatem obszar Mokotowa i przyległych terenów był zasilany z dwóch elektrowni.

1909

114 lat temu
Elektrownia Wolska

Elektrownia Wolska

Elektrownia Wolska została usytuowana u zbiegu ulic Prądzyńskiego i Wschowskiej, a wybudowana staraniem Samorządu Gminy Wola. Uruchomiona 17 lutego 1910 roku, dysponowała silnikiem gazowym i prądnicą o mocy 12 kW produkcji firmy Siemens-Schuckert. W pierwszym okresie zasilała tylko lampy oświetlenia ulicznego. Po zainstalowaniu drugiego zespołu prądotwórczego o mocy ok. 25 kW prąd elektryczny został udostępniony małym zakładom. W 1913 roku elektrownia została przejęta przez Towarzystwo Gesellshaft fur Elektrische Unternehmungen z Berlina na podstawie koncesji udzielonej na 35 lat. W 1919 roku spółka niemiecka została przejęta przez Koncern "Światło i Sila", w przyszłości wykupiony przez kapitał angielski i belgijski. Koncern, wykupując elektrownię, uzyskał prawo do zasilania obszarów podwarszawskich w energię elektryczną. Z czasem teren ten będzie zasilany z Elektrowni Pruszkowskiej, której właścicielem od 1919 roku stanie się firma Elektrownia Okręgowa w Pruszkowie, podległa temu koncernowi.

1910

113 lat temu
Elektryfikacja wsi Pruszków

Elektryfikacja wsi Pruszków

W listopadzie 1913 roku ówczesny samorząd podjął uchwałę zalecającą wybudowanie elektrowni i elektryfikację wsi Pruszków. 24 listopada 1913 roku pełnomocnicy wsi Pruszków, Antoni hr. Potulicki i inż. Józef Troetzer, podpisali umowę z przedstawicielem firmy Gesellschaft fur Elektrische Unternehmungen (Towarzystwo Przedsiębiorstw Elektrycznych) z Berlina, inż. Aleksandrem Termosem, dotyczącą budowy sieci oświetlenia elektrycznego.

1913

110 lat temu
Elektrownia Pruszkowska

Elektrownia Pruszkowska

30 lipca 1914 roku rozpoczęła działalność prowizoryczna elektrownia w Pruszkowie o mocy 90 Kw. Towarzystwo Przedsiębiorstw Elektrycznych (Gesellschaft fur Elektrische Unternehmungen) z Berlina uzyskało 40-letnią koncesję na budowę sieci elektrycznych w całej gminie pruszkowskiej. Zasilała ona 350 żarówek.

1914

109 lat temu
Przejęcie Elektrowni Warszawskiej

Przejęcie Elektrowni Warszawskiej

Wojska niemieckie przejęły Elektrownię Warszawską. Okres zarządu niemieckiego to przede wszystkim zmniejszenie produkcji energii elektrycznej, co w konsekwencji doprowadziło do wprowadzenia limitów w poborze energii elektrycznej przez mieszkańców, zakłady usługowe i ograniczyło oświetlenie ulic.

1915

108 lat temu
Rozbudowa Elektrowni Warszawskiej

Rozbudowa Elektrowni Warszawskiej

Ustanowienie Zarządu Państwowego nad Elektrownią Warszawską.

1917

106 lat temu
Pierwsza awaria

Pierwsza awaria

13 kwietnia 1917 r. w Elektrowni Tramwajowej nie zadziałały zawory bezpieczeństwa na jednym z kotłów parowych. Kocioł eksplodował, jego rozerwane części metalowe zostały rozrzucone na znaczne odległości. Uszkodziły pozostałe kotły, jak również turbozespoły w maszynowni. Ponadto jeden z odłamków śmiertelnie ranił pracownika przebywającego na placu węglowym.

1917

106 lat temu
Koncern energetyczny Światło i Siła

Koncern energetyczny Światło i Siła

Teren gminy Wola zasilany z Elektrowni Pruszkowskiej, której właścicielem była firma Elektrownia Okręgowa w Pruszkowie, podległa koncernowi "Światło i Siła". Koncern energetyczny "Światło i Siła" utworzył spółkę akcyjną pod nazwą "Elektrownia Okręgowa w Pruszkowie Spółka Akcyjna".

1919

104 lat temu
Polski koncern energetyczny odkupił cały majątek elektrowni pruszkowskiej

Polski koncern energetyczny odkupił cały majątek elektrowni pruszkowskiej

5 grudnia 1919 r. największy ówczesny polski koncern energetyczny "Siła i Światło" odkupił cały majątek elektrowni od Towarzystwa Przedsiębiorstw Energetycznych za sumę 350 000 marek niemieckich, przejmując tym samym wszystkie zobowiązania firmy niemieckiej związane z elektryfikacją okolic Pruszkowa. Następnie koncern energetyczny utworzył spółkę akcyjną pod nazwą "Elektrownia Okręgowa w Pruszkowie Spółka Akcyjna". Zadaniem nowej spółki była eksploatacja elektrowni prowizorycznej i budowa elektrowni centralnej wraz z rozbudową sieci przesyłowej.

1919

104 lat temu
Wykup Elektrowni Mokotowskiej

Wykup Elektrowni Mokotowskiej

Miasto wykupiło elektrownię Mokotowską za kwotę ok. 536 tys. marek polskich, a następnie w 1923 roku przekazało ją Towarzystwu Elektryczności w Warszawie. Obszar Mokotowa i przyległych terenów był zasilany z dwóch elektrowni.

1920

103 lat temu
Przejęcie Elektrowni Warszawskiej

Przejęcie Elektrowni Warszawskiej

W 1924 r. Towarzystwo Elektryczności przejęło Elektrownię ponownie.

1924

99 lat temu
Elektrownia Warszawska przeszła na własność miasta

Elektrownia Warszawska przeszła na własność miasta

Przejęcie Elektrowni nastąpiło na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Inicjatorem działań związanych z przejęciem był ówczesny prezydent miasta Stefan Starzyński. Prezydent stanął na stanowisku, że Towarzystwo Elektryczności nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z koncesji, proces elektryfikacji miasta nie nadąża za jego rozwojem, a mieszkańcy ponoszą nieuzasadnione koszty przy korzystaniu z dostępu do energii elektrycznej.

1936

87 lat temu
Przygotowania do ewentualnego wybuchu wojny

Przygotowania do ewentualnego wybuchu wojny

1 sierpnia 1938 roku wybudowane zostały schrony na terenie Elektrowni Warszawskiej.  

1938

85 lat temu
Bombardowanie i odbudowa Elektrowni Warszawskiej

Bombardowanie i odbudowa Elektrowni Warszawskiej

Elektrownia Warszawska pracowała z przerwami do 28 września. W tym właśnie dniu powstałe liczne uszkodzenia po kolejnym nalocie uniemożliwiły ponowne uruchomienie Elektrowni. Po wejściu Niemców do Warszawy Elektrownia Warszawska została objęta nadzorem wojskowym, a potem cywilnym. W pierwszych miesiącach okupacji załoga Elektrowni zajęła się przede wszystkim odbudową zakładu i przywróceniem możliwości dostarczania prądu. W odbudowie Elektrowni brali udział specjalnie sprowadzeni do tego przedsięwzięcia specjaliści z niemieckiej firmy Siemens. Już 4 października został uruchomiony kocioł nr 23 i turbogenerator nr 9 o mocy 15 MW, a pod koniec roku można było włączyć do sieci praktycznie wszystkich abonentów.

1939

84 lat temu
Elektrownia Tramwajowa unieruchomiona

Elektrownia Tramwajowa unieruchomiona

Elektrownia Tramwajowa została unieruchomiona po bombardowaniu. Odbudowana została ponownie i uległa uszkodzeniu w czasie Powstania Warszawskiego

1939

84 lat temu
Pierwsze dni wojny w Elektrowni Warszawskiej

Pierwsze dni wojny w Elektrowni Warszawskiej

W momencie wybuchu II wojny światowej Elektrownia Warszawska dysponowała 20 kotłami i 8 turbogeneratorami, natomiast w trakcie oblężenia funkcjonowały 4 kotły i 2 turbiny. Pierwsze dni wojny na terenie Elektrowni były spokojne, a cała załoga znajdowała się na swoich stanowiskach. Regularny ostrzał Elektrowni rozpoczął się 7 września, lecz nie spowodował większych szkód. Podczas kolejnych ataków w połowie września wybuchł pożar na dachu maszynowni. Działania załogi skupiły się na pilnowaniu, aby ogień nie przedostał się na turbozespoły i inne urządzenia. W celu zabezpieczenia przed zalaniem wodą deszczową pracownicy szybko założyli osłony z desek i brezentu.

1939

84 lat temu
Zajęcie Elektrowni Pruszkowskiej

Zajęcie Elektrowni Pruszkowskiej

Podchodzące pod Warszawę wojska niemieckie zajęły Elektrownię Pruszkowską. W czasie tej operacji zakład nie przerwał pracy. Jednak jego produkcja zmniejszała się na skutek uszkodzeń w sieci przesyłowej powstałych w czasie działań wojennych. Po kapitulacji Warszawy przystąpiono do usuwania uszkodzeń. Między innymi naprawiono linię stanowiącą połączenie Pruszkowa z Wolą, co umożliwiło zasilenie zachodniej części Warszawy.

1939

84 lat temu
Działania wojenne a Elektrownia Warszawska

Działania wojenne a Elektrownia Warszawska

Niemcy zdawali sobie sprawę ze znaczenia Elektrowni dla przyszłego funkcjonowania miasta i dlatego przez pierwszą połowę września prowadzili tylko ostrzał artyleryjski. Jednak w drugiej połowie września rozpoczęli regularne ataki lotnicze. Zrzucili na Elektrownię kilka bomb.

1939

84 lat temu
Odznaczenia dla energetyków

Odznaczenia dla energetyków

Prezydent Warszawy Stefan Starzyński udekorował energetyków Elektrowni Warszawskiej Krzyżami Walecznych (Stanisław Skibniewski, Mateusz Nacholiński, Antoni Rzepkowski, Bolesław Hac, Józef Hilchen i Mieczysław Rudak) oraz Orderem Virtuti Militari (Adolf Hintz).

1939

84 lat temu
Modernizacja Elektrowni Warszawskiej

Modernizacja Elektrowni Warszawskiej

W tym czasie położono kabel pod dnem Wisły w celu zasilenia prawobrzeżnych dzielnic. Dotychczas energię dla Pragi dostarczano kablami ułożonymi na mostach Kierbedzia (dzisiejszy most Śląsko-Dąbrowski) i Poniatowskiego. Zmieniono również napięcia w sieci ze 120 V na 220 V.

1940

83 lat temu
Czas okupacji a Elektrownia Pruszkowska

Czas okupacji a Elektrownia Pruszkowska

W okresie okupacji Elektrownia pracowała niemal z pełnym obciążeniem. Produkcja energii elektrycznej w 1941 roku wyniosła 86 500 MWh, a w 1943 roku aż 110 500 MWh. Załoga Elektrowni Pruszkowskiej także prowadziła działalność konspiracyjną. Zawiązała się grupa konspiracyjna Armii Krajowej. Związana ona była z VI Rejonem Helenów VII Obwodu Armii Krajowej "Obroża". Wielu dowódców "Obroży" otrzymało tzw. żelazne papiery wystawione przez Elektrownię, mimo iż nie byli w niej faktycznie zatrudnieni. Na terenie Elektrowni powstał oddział liczący 45 osób, noszący kryptonim "Nenufar”. Gupa szkoliła się i gromadziła broń.

1941

82 lat temu
Zgrupowanie AK Elektrownia

Zgrupowanie AK Elektrownia

Ruch podziemny skupił się przede wszystkim w grupach zbrojnych związanych z AK. Najpierw była to Służba Ochrony Powstania, następnie Wojskowa Służba Ochrony Powstania, aż do wydzielonego zgrupowania AK "Elektrownia", dowodzonego przez kpt. inż. Stanisława Skibniewskiego.

1942

81 lat temu
Ataki i bombardowanie Elektrowni Warszawskiej

Ataki i bombardowanie Elektrowni Warszawskiej

Niemcy podjęli próbę zdobycia Elektrowni, przeprowadzając ataki bezpośrednie - jeden od strony mostu Kolejowego wzdłuż Wybrzeża Kościuszkowskiego, drugi z kierunku Uniwersytetu i ulicy Karowej. Oba zostały odparte. Ten ostatni wspierała kanonierka pływająca po Wiśle. 30 sierpnia 1944 roku Dowódca wydał rozkaz dzienny nr 29, nakazujący opuszczenie terenu Elektrowni przez wszystkich cywilów poza tymi osobami, które były niezbędne do utrzymania zakładu w ruchu. 1 września Niemcy przystąpili do bezpośredniego ataku, który został poprzedzony silnym ostrzałem z ciężkiej artylerii. Atak był wspierany przez lotnictwo zrzucające bomby. Spowodowało to uszkodzenie budynku nastawni oraz częściowo budynku głównego. Następnego dnia lotnictwo niemieckie przystąpiło do bombardowania Elektrowni. Powstałe uszkodzenia unieruchomiły zakład. Brak energii elektrycznej z Elektrowni niekorzystnie wpłynął na dalsze losy Powstania Warszawskiego, gdyż uniemożliwił pracę prowizorycznych zakładów powstańców wytwarzających broń i produkujących prasę powstańczą. Uruchomione przez powstańców agregaty nie mogły zastąpić energii z Elektrowni. W następnych dniach Niemcy przystąpili do rozmontowywania dostępnych urządzeń. Wymontowywali silniki, obrabiarki i inne urządzenia, które wywozili na zachód. Część z tych urządzeń, po wojnie, została odnaleziona na ziemiach odzyskanych.

1944

79 lat temu
Niemcy wysadzili pracującą Elektrownię

Niemcy wysadzili pracującą Elektrownię

Teren Elektrowni został zaminowany przez niemiecką grupę techniczną TB-6. Do tego celu użyto 25 bomb lotniczych o wadze 150 kg każda i 10 skrzyń dynamitu. Niemcy nakazali załodze opuszczenie zakładu i 6 stycznia 1945 roku około godz. 17.00 wysadzili pracującą Elektrownię. Elektrownia w Pruszkowie była jedną z najbardziej zniszczonych elektrowni w Polsce. Stopień zniszczenia według Centralnego Zarządu Energetyki został oszacowany na ponad 80%.

1945

78 lat temu
Wyzwolenie i plany odbudowy

Wyzwolenie i plany odbudowy

Warszawa została wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej. Tego samego dnia warszawscy energetycy, w tym działający na Pradze, dotarli do zniszczonej Elektrowni na Powiślu, aby dokonać oględzin zniszczeń. Zniszczenia w Elektrowni Warszawskiej były tak duże, że władze zastanawiały się, czy w ogóle możliwe jest jej odbudowanie. Przeciwnicy umiejscowionej na Powiślu Elektrowni w tym momencie widzieli możliwość pozbycia się zakładu uciążliwego dla Śródmieścia. Najbardziej wytrwałymi rzecznikami odbudowy Elektrowni Warszawskiej byli sami energetycy z jej pierwszym powojennym dyrektorem Stanisławem Benigerem. Stwierdzili oni, że zniszczenia turbozespołów i kotłów nie są tak duże i pierwsze urządzenia można uruchomić jeszcze w tym samym roku. Pracownicy Elektrowni Pruszkowskiej już następnego dnia po wyzwoleniu miasta przystąpili do odbudowy zakładu pod kierownictwem inż. Franciszka Bilka. Elektrownia w Pruszkowie była jedną z najbardziej zniszczonych elektrowni w Polsce. Stopień zniszczenia według Centralnego Zarządu Energetyki został oszacowany na ponad 80 proc. O konieczności odbudowy Elektrowni Warszawskiej wypowiedział się również Józef Stalin i skierował do odbudowy grupę specjalistów. Przy odbudowie Elektrowni pracowali nie tylko warszawscy i radzieccy energetycy, ale również pracownicy Elektrowni Pruszkowskiej oraz młodzież ze Związku Walki Młodych i 13 Batalionu Pracy.

1945

78 lat temu
Początek odbudowy Elektrowni Pruszkowskiej i Warszawskiej

Początek odbudowy Elektrowni Pruszkowskiej i Warszawskiej

Pracownicy Elektrowni Pruszkowskiej już następnego dnia po wyzwoleniu miasta czyli 18 stycznia 1945 roku przystąpili do odbudowy zakładu pod kierownictwem inż. Franciszka Bilka. Elektrownia w Pruszkowie była jedną z najbardziej zniszczonych elektrowni w Polsce. Stopień zniszczenia według Centralnego Zarządu Energetyki został oszacowany na ponad 80%. 7 marca 1945 roku O konieczności odbudowy Elektrowni Warszawskiej wypowiedział się również Józef Stalin i skierował do odbudowy grupę specjalistów. Przy odbudowie Elektrowni pracowali nie tylko warszawscy i radzieccy energetycy, ale również pracownicy Elektrowni Pruszkowskiej oraz młodzież ze Związku Walki Młodych i 13 Batalionu Pracy.

1945

78 lat temu
Decyzja o budowie Elektrociepłowni Żerań

Decyzja o budowie Elektrociepłowni Żerań

Decyzja o budowie elektrociepłowni kolektorowej o mocy elektrycznej 150 MW i mocy cieplnej 520 MWt zapadła w 1949 roku. Projekt wstępny Ec. Żerań został opracowany przez Biuro Projektów Energetycznych w Warszawie, a projekt techniczny przez ,,Ciepłoprojekt" w Leningradzie.

1949

74 lat temu
Rozpoczęto prace budowlane Ec Żerań

Rozpoczęto prace budowlane Ec Żerań

Rozpoczęto prace budowlane Ec Żerań. Urządzenia podstawowe zostały dostarczone przez Związek Radziecki.

1951

72 lat temu
Pierwsze źródło centralnego systemu ogrzewania miasta

Pierwsze źródło centralnego systemu ogrzewania miasta

W Elektrowni Warszawskiej przekonstruowano turbinę nr 3 do celów ciepłowniczych. W ten sposób w Warszawie uruchomiono pierwsze źródło centralnego systemu ogrzewania miasta. Był to też początek przebudowywania elektrowni w elektrociepłownię.

1953

70 lat temu
Uruchomienie pierwszej turbiny EC Żerań

Uruchomienie pierwszej turbiny EC Żerań

Uruchomiony został pierwszy turbozespół o mocy 25 M~ który początkowo wytwarzał tylko energię elektryczną. Urządzenia podstawowe zostały dostarczone przez Związek Radziecki.

1954

69 lat temu
Siekierki

Siekierki

Budowa Elektrociepłowni została rozpoczęta. Powołano „Elektrociepłownię Siekierki w Budowie”

1958

65 lat temu
Zakończone zostały prace modernizacyjne

Zakończone zostały prace modernizacyjne

5 lutego 1959 roku w Elektrowni Pruszków zostały zakończone prace modernizacyjne umożliwiające podgrzewanie ciepłej wody dla magistrali ciepłowniczej miasta. Pierwszymi odbiorcami ciepła były zakłady "Porcelit" oraz Fabryka Ołówków. Zakład również zaczął przesyłać parę technologiczną do zakładów przemysłowych w Pruszkowie i Piastowie.

1959

64 lat temu
Uruchomienie Elektrociepłowni Siekierki

Uruchomienie Elektrociepłowni Siekierki

4 grudnia 1961 roku oddano do eksploatacji pierwszy turbozespół kondensacyjny, a więc wytwarzający tylko energię elektryczną o mocy 50 MW.

1961

62 lat temu
Etap II rozbudowy Ec Siekierki

Etap II rozbudowy Ec Siekierki

Etap II rozbudowy Ec Siekierki (1968 - 1972) obejmował budowę 2 kotłów wodnych WP-120 nr l i 2 (nr stacyjne 5 i 6) wraz z urządzeniami pomocniczymi i obiektami usługowymi. Koszt realizacji wyniósł - 37,3 mln zł Efekty - moc cieplna oddana do użytku - 240 Gcal/h

1968

55 lat temu
Etap III rozbudowy Ec Siekierki

Etap III rozbudowy Ec Siekierki

15 stycznia 1970 - Etap III rozbudowy Ec Siekierki

1970

53 lat temu
Uruchomienie Ciepłowni Wola

Uruchomienie Ciepłowni Wola

Została uruchomiona Ciepłownia Wola. Początkowo zainstalowano 2 kotły wodne typu PTWM 100 produkcji Taganroskiej Fabryki Kotłów. Są to kotły wodno-rurkowe, jednociągowe, opalane olejem opałowym ciężkim (mazutem), o wydajności 116 MWt każdy.

1971

52 lat temu
Etap IV i V rozbudowy Ec Siekierki

Etap IV i V rozbudowy Ec Siekierki

Etap IV rozbudowy Ec Siekierki (1970-1973) obejmował 2 zadania inwestycyjne: budowę 2 kotłów wodnych opalanych olejem z urządzeniami pomocniczymi i obiektami usługowymi oraz budowę komina nr 3 (1971-1977) na potrzeby kotłów olejowych Etap V rozbudowy Ec Siekierki (1973-1978) obejmował 2 zadania inwestycyjne: 1. Budowa 2 kotłów wodnych opalanych olejem 2. Budowa dwóch bloków ciepłowniczych wraz z urządzeniami pomocniczymi i obiektami usługowymi.

1974

49 lat temu
Etap VI rozbudowy Ec Siekierki

Etap VI rozbudowy Ec Siekierki

(1976-1984) obejmował budowę kotła wodnego z urządzeniami pomocniczymi.

1978

45 lat temu
Uruchomienie Ciepłowni Kawęczyn

Uruchomienie Ciepłowni Kawęczyn

Ciepłownia Kawęczyn stanowi trzecie pod względem wielkości źródło zaopatrzenia Warszawy w energię cieplną. Została uruchomiona, jako ciepłownia. Na jej terenie znajduje się komin, stanowiący jeden z najciekawszych obiektów budowlanych w Warszawie. Ma wysokość 300 m i jest wyższy od Pałacu Kultury i Nauki. Na jej potrzeby pracowało samodzielne laboratorium chemiczne, stacja prób urządzeń elektrycznych, duży warsztat mechaniczny i elektryczny oraz nowoczesny magazyn. We współpracy z placówkami badawczymi i naukowymi podejmowano działania w kierunku optymalizacji ekonomiki pracy urządzeń wytwórczych, testowano nowe technologie. Przykładem takiej współpracy jest stacja odsiarczania spalin metodą radiacyjną.

1983

40 lat temu
Struktura org. energetyki warszawskiej w PRL

Struktura org. energetyki warszawskiej w PRL

1 grudnia 1989 roku w formułowanych założeniach reformy polskiego przemysłu elektroenergetycznego przyjęto, że ma ona doprowadzić do następujących celów: 1.Dostarczenia taniej energii dla wszystkich grup odbiorców (gospodarstw domowych, przemysłu, usług, odbiorców komunalnych itp.), która na żadnym etapie jej wytworzenia i przesyłu nie będzie subsydiowana; 2.Zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, m.in. przez dywersyfikację paliw i ich dostawców; 3.Znaczącego zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne do poziomu akceptowalnego w Europie Zachodniej.

1989

34 lat temu
Struktura organizacyjna energetyki warszawskiej

Struktura organizacyjna energetyki warszawskiej

Zespół Elektrociepłowni Warszawa (ZEW) zmieniło nazwę na Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrociepłownie Warszawskie (EW) 15 kwietnia 1992 roku ZREW (Zakład Remontowy Energetyki Warszawa) został przekształcony w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa i przyjął nazwę ZREW S.A.

1992

31 lat temu
Struktura org. energetyki warszawskiej

Struktura org. energetyki warszawskiej

1 stycznia 1996 roku nastąpiła zmiana nazwy z ZEW-M (Zakład Energetyczny Warszawa Miasto) na STOEN Stołeczny Zakład Energetyczny.

1996

27 lat temu
Plan wymiany kotłów i turbozespołów

Plan wymiany kotłów i turbozespołów

Największym wyzwaniem dla Elektrociepłowni Żerań stała się realizacja planu wymiany wyeksploatowanych kotłów i turbozespołów. Pomyślnie zakończono likwidację 3 kotłów parowych, a w ich miejsce w zostały wybudowane 2 kotły fluidalne.

1999

24 lat temu
Struktura org. energetyki warszawskiej

Struktura org. energetyki warszawskiej

Vattenfall nabył od Skarbu Państwa 55% akcji EW S.A. Uroczyste podpisanie umowy sprzedaży nastąpiło w Sali Kolumnowej Ministerstwa Skarbu Państwa 27 stycznia 2000 roku. Vattenfall, stając się inwestorem strategicznym, zobowiązał się do podwyższenia kapitału spółki w ciągu 60 miesięcy od daty zawarcia umowy o kwotę stanowiącą równowartość 80 mln dol. z przeznaczeniem na inwestycje rozwojowe związane z modernizacją obiektów EW S.A., zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska.

2000

23 lat temu
Struktura org. energetyki warszawskiej

Struktura org. energetyki warszawskiej

23 grudnia 2002 roku RWE wykupiło 85% akcji STOEN S.A.

2002

21 lat temu
Programy elektrociepłowni

Programy elektrociepłowni

Zakończenie wieloletniego programu wyciszeni w Ec Siekierki. Zatwierdzono do opracowania program całkowitego usunięcia azbestu z zakładów Elektrociepłowni Warszawskich.

2004

19 lat temu
Akumulator ciepła

Akumulator ciepła

Budowa akumulatora ciepła, który umożliwił pokrycie zapotrzebowania na moc cieplną w okresach zwiększonego popytu na energię elektryczną. Tym samym uzyskano większe możliwości dostosowywania się do potrzeb rynku.

2006

17 lat temu
Skuteczne odsiarczanie spalin w Ec Siekierki

Skuteczne odsiarczanie spalin w Ec Siekierki

Już w pierwszym sezonie grzewczym, podczas którego wykorzystujemy w Elektrociepłowni Siekierki naszą nowo wybudowaną Mokrą Instalację Odsiarczania Spalin (MIOS), uzyskujemy zakładany efekt ekologiczny. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 4 stycznia 2013 roku wydał opinię, która potwierdza osiągnięty efekt ekologiczny wynikający z budowy MIOS. Emisja dwutlenku siarki spadła o ponad 4586 ton/rok. Oznacza to, że w efekcie realizacji tej inwestycji 70% zainstalowanych mocy produkcyjnych jest odsiarczane.

2013

10 lat temu
Elektrociepłownie obecnie

Elektrociepłownie obecnie

Obecnie podstawową rolą Elektrociepłowni Żerań jest zaopatrywanie północnej części miasta w energię cieplną. Ponadto w skojarzeniu wytwarzana jest energia elektryczna. Ciepłownia Wola eksploatowana jest obecnie tylko w sezonie grzewczym, i to przy niższych temperaturach zewnętrznych. Ciepłownia zasila dwie magistrale ciepłownicze: "F" w kierunku Śródmieścia i ,J" w stronę Jelonek. Już w pierwszym sezonie grzewczym, podczas którego wykorzystujemy w Elektrociepłowni Siekierki naszą nowo wybudowaną Mokrą Instalację Odsiarczania Spalin (MIOS), uzyskujemy zakładany efekt ekologiczny. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał opinię, która potwierdza osiągnięty efekt ekologiczny wynikający z budowy MIOS. Emisja dwutlenku siarki spadła o ponad 4586 ton/rok. Oznacza to, że w efekcie realizacji tej inwestycji 70% zainstalowanych mocy produkcyjnych jest odsiarczane.

2016

7 lat temu
Wczytywanie...