Rozwój

Szkolimy, podnosimy kwalifikacje zawodowe, zarządzamy wiedzą oraz kompetencjami.

Rozwijamy umiejętności naszych pracowników podczas szkoleń zawodowych i kompetencyjnych, a także poprzez udział w konferencjach i seminariach specjalistycznych.

 • Promujemy postawę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami
 • Wykorzystujemy wiele narzędzi rozwojowych, m.in. e-learning
 • Dofinansowujemy naukę w ramach szkół i studiów
 • Dofinansowujemy aktywności kulturalno-oświatowe
 • Dofinansowujemy aktywności sportowe
 • Finansujemy pakiety opieki medycznej i realizujemy programy ochrony zdrowia

Średni wiek naszych pracowników to 48 lat. Dlatego prowadzimy intensywnie działania nakierowane na pozyskanie nowej kadry.

W ramach programu "Zagrzewamy do nauki" współpracujemy z czterema średnimi szkołami technicznymi w Warszawie, Siedlcach i Radomiu. W związku z tym prowadzone są następujące działania:

 1. Promujemy zawód technik energetyk oraz technik elektryk wśród gimnazjalistów
 2. Wspieramy edukacyjnie i finansowo szkoły oraz najzdolniejszych uczniów
 3. Budujemy postawy dzielenia się wiedzą wśród pracowników firmy (mentorów), którzy w ramach wolontariatu dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z młodzieżą
 4. Pozyskujemy odpowiednio wykwalifikowanych pracowników z wyksztalceniem średnim technicznym, znających już specyfikację pracy w branży energetycznej.

W ramach programu "Zagrzewamy do nauki" realizujemy:

- praktyczne warsztaty techniczne skierowane do uczniów klas o profilu technik energetyk i technik elektryk,
- warsztaty rozwijajace umiejętności miękkie (m.in. z zakresu autoprezentacji, budowania relacji, komunikacji itp.),
- warsztaty przygotowujące uczniów do wzięcia udziału w procesie rekrutacji,
- miesięczne praktyki zawodowe organizowane na terenie naszych zakładów,
- wycieczki dla uczniów oraz nauczycieli zawodowych,
- program stypendialny skierowany do najzdolniejszych uczniów zainteresowanych rozwojem w branży energetycznej,
- doposażamy pracownie szkolne,
- organizujemy konkursy wiedzy na temat branży energetycznej.

Współpracujemy ze środowiskiem akademickim i promujemy wizerunek pracodawcy dla inżyniera na uczelniach technicznych w ramach programu "TERMIKA dla Energetyka". Nasze aktywności to m.in.:

 • praktyki i staże,
 • wsparcie merytoryczne kół naukowych i organizacji studenckich,
 • udział w targach pracy, konferencjach, konkursach dla studentów,
 • program "Energetyczni Ambasadorzy PGNiG TERMIKA"
 • konkurs na najlepsze prace magisterskie związane z energetyką "Energia do nauki",
 • organizacja wycieczek po naszych zakładach we współpracy z Wydziałami Wytwarzania,
 • akcje wizerunkowe na uczelniach.
Wczytywanie...