Zakład Separacji Popiołów Siekierki

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Spółka powstała 2014 roku, w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej na wybudowaniu instalacji separacji popiołów lotnych powstających w Ec Siekierki, w oparciu o technologię separacji na drodze tryboelektrycznej oraz jej późniejszej eksploatacji.

Zadanie polegające na wybudowaniu Zakładu separacji popiołów zostało zrealizowane w części pozwalającej na uruchomienie produkcji w grudniu 2017 roku.

W wyniku przeprowadzenia procesu separacji popiołu lotnego uzyskuje się dwa produkty:

  • popiół ProAsh® o zawartości części palnych, poniżej 5%, który jest poszukiwanym surowcem do produkcji cementu i betonu,
  • paliwo Hicarbon o zawartości części palnych ponad 30% i wartości opałowej ok. 10-11 MJ/kg przeznaczony do ponownego spalania w celu produkcji energii.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

  • PGNiG TERMIKA S.A. – (70,00%) udziałów
  • LAFARGE CEMENT SA – (30,00%) udziałów

DOFINANSOWANIE NFOŚiGW

Projekt inwestycyjny był dofinansowany pożyczką preferencyjną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.2 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami”.

Numer umowy: 426/2015/Wn-07/OZ-UP-go/P

Data podpisania: 29/09/2015 r.

Nazwa projektu: Budowa instalacji separacji popiołów na terenie Ec Siekierki w Warszawie

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Warszawie

Pożyczka NFOŚiGW:  35 943 396,30 PLN