Elektrociepłownia Pruszków

Najstarszy zakład PGNiG TERMIKA. Zniszczony podczas II wojny światowej w 80 proc. W grudniu 1945 roku wznowił pracę z mocą 8 MW.

Odbudowa zakładu zakończyła się w 1953 roku. Ówczesna moc zainstalowana wynosiła 38 MW.

Moc cieplna: 164  MWt
Moc elektryczna: 9 MWe

W 1957 roku powstała koncepcja zasilenia Pruszkowa w ciepło sieciowe. Dwa lata później rozszerzono charakter pracy zakładu. Powstała elektrociepłownia. Szereg modernizacji i remontów sprawił, że zakład pracuje wydajnie już przez ponad 100 lat, wytwarzając ciepło dla mieszkańców Pruszkowa, Piastowa oraz gminy Michałowice. Energia elektryczna jest przekazywana do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Własna sieć ciepłownicza ma obecnie długość 70 km. W ten sposób zabezpieczamy całoroczne i bezpieczne dostawy ciepła. Woda do uzupełniania sieci ciepłowniczej przygotowywana jest w nowoczesnej stacji odwróconej osmozy.

Podstawowe jednostki wytwórcze:
•    Cztery kotły parowe
•    Dwie turbiny przeciwprężne
•    Dwa kotły wodne
 

Aby ograniczyć wpływ na środowisko spalamy w tym zakładzie niskoemisyjny węgiel. 100 proc. odpadów paleniskowych jest zagospodarowanych.

Elektrociepłownia Pruszków
ul. Waryńskiego 1
05-800 Pruszków
Tel. 22 587 52 84

Wczytywanie...