Filozofia

Wizja:

Być liderem zmian w sektorze ciepłownictwa

Misja:

Nasza energia rozwija miasta

Wartości:

wartosci

Odpowiedzialność:

To świadomość znaczenia i wagi podejmowanych działań oraz gotowość do przyjęcia ich konsekwencji:

  • Uczciwe, rzetelne i staranne wykonywanie obowiązków służbowych
  • Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych
  • Pewność dostaw ciepła i energii elektrycznej
  • Poszanowanie środowiska naturalnego

Wiarygodność:

To ciągłe i konsekwentne budowanie reputacji firmy:

  • Dotrzymywanie zobowiązań
  • Zapewnienie przejrzystości działań i informacji
  • Unikanie konfliktu interesów
  • Promowanie zachowań etycznych w firmie
  • Uczciwa konkurencja rynkowa

Partnerstwo:

To budowanie trwałych, obopólnie korzystnych relacji ze współpracownikami i otoczeniem firmy:

  • Współpraca oparta na szacunku i tolerancji dla różnorodności
  • Dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń
  • Świadome kształtowanie relacji z klientami i dostawcami
  • Dialog z otoczeniem firmy oraz otwartość na jego potrzeby

Jakość:

To stałe doskonalenie procesów produkcji i zarządzania zwiększające efektywność i wartość firmy:

  • Wykorzystywanie i doskonalenie własnych umiejętności
  • Racjonalne zarządzanie potencjałem pracowników
  • Efektywne gospodarowanie zasobami oraz usprawnianie metod pracy

 

Wczytywanie...