Filozofia

Wizja:

Być liderem zmian w sektorze ciepłownictwa

Misja:

Nasza energia rozwija miasta

Wartości:

wartosci

Odpowiedzialność:

To świadomość znaczenia i wagi podejmowanych działań oraz gotowość do przyjęcia ich konsekwencji:

 • Uczciwe, rzetelne i staranne wykonywanie obowiązków służbowych
 • Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych
 • Pewność dostaw ciepła i energii elektrycznej
 • Poszanowanie środowiska naturalnego

Wiarygodność:

To ciągłe i konsekwentne budowanie reputacji firmy:

 • Dotrzymywanie zobowiązań
 • Zapewnienie przejrzystości działań i informacji
 • Unikanie konfliktu interesów
 • Promowanie zachowań etycznych w firmie
 • Uczciwa konkurencja rynkowa

Partnerstwo:

To budowanie trwałych, obopólnie korzystnych relacji ze współpracownikami i otoczeniem firmy:

 • Współpraca oparta na szacunku i tolerancji dla różnorodności
 • Dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń
 • Świadome kształtowanie relacji z klientami i dostawcami
 • Dialog z otoczeniem firmy oraz otwartość na jego potrzeby

Jakość:

To stałe doskonalenie procesów produkcji i zarządzania zwiększające efektywność i wartość firmy:

 • Wykorzystywanie i doskonalenie własnych umiejętności
 • Racjonalne zarządzanie potencjałem pracowników
 • Efektywne gospodarowanie zasobami oraz usprawnianie metod pracy

 

Wczytywanie...