background

Program edukacyjny

Zagrzewamy do nauki

Program edukacyjny PGNiG TERMIKA „Zagrzewamy do nauki” jest realizowany od 2009 roku. Skierowany jest do uczniów technicznych szkół średnich. Ma zasięg regionalny, a podejmowane działania odbywają się w Warszawie, Radomiu oraz Siedlcach.

Chcesz znaleźć zatrudnienie i rozwijać się zawodowo w branży energetycznej? Być częścią zespołu, dla którego ważna jest odpowiedzialność, wiarygodność, partnerstwo i jakość? Razem z nami tworzyć energetyczne miejsca pracy?
Zastanawiasz się jak pokierować swoją edukacją? Jak wybrać dobry zawód? Dołącz do jednej z naszych szkół partnerskich i weź udział w programie edukacyjnym PGNiG TERMIKA „Zagrzewamy do nauki”.
W świat urządzeń i maszyn wprowadzą Cię nasi pracownicy. Chętnie podzielą się z Tobą doświadczeniem latami zdobywanym w energetyce, ponieważ promujemy postawę dzielenia się wiedzą.

Kluczowym założeniem programu jest zapewnienie firmie dostępu do wykwalifikowanej średniej kadry technicznej oraz pozyskanie młodych pracowników technicznych, znających specyfikę pracy w branży energetycznej i zakładach firmy, jak również świadomych umiejętności, które są ważne z punktu widzenia przyszłej pracy. Program ma także na celu promocję zawodów związanych z energetyką wśród uczniów szkół podstawowych i ich rodziców a także doradców zawodowych z terenu Mazowsza. Wspiera świadomy wybór technicznego kierunku kształcenia.

Kim jest technik energetyk, czyli krótki opis zawodu:

Technik energetyk obsługuje urządzenia i systemy służące do wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych, wodnych, jądrowych lub niekonwencjonalnych, takich jak elektrownie wiatrowe, baterie słoneczne i inne.
Eksploatuje maszyny i urządzenia związane z przepływem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej.
Przeprowadza naprawy, konserwacje maszyn i urządzeń energetycznych.

Absolwentom naszych szkół, technikom energetykom, oferujemy ciekawą pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku i umowę o pracę na pełny etat, a także dodatkowe benefity tj.:
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • opieka stomatologiczna
 • program emerytalny
 • preferencje pożyczki
 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie biletów do kina, teatru
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • wyprawka dla dziecka
 • dofinansowanie dojazdów do pracy
 • dodatkowy urlop
Partnerzy programu
szkola-1

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

szkola-2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

szkola-3

Zespół Szkół nr 28 w Warszawie

szkola-4

Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Realizując program edukacyjny „Zagrzewamy do nauki” współpracujemy z czterema szkołami partnerskimi

Współpraca z sektorem edukacji służy niezbędnemu, choćby z uwagi na zmianę lub wprowadzanie nowych technologii, podnoszeniu kwalifikacji pracowników, dzięki któremu zwiększa się efektywność pracownika w miejscu pracy, ale też możliwy jest jego rozwój w strukturze firmy. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi ułatwia pozyskiwanie i kształcenie przyszłych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy. Realizując swoje cele PGNiG TERMIKA SA przyczynia się równocześnie do wprowadzania pozytywnych zmian w systemie szkolnictwa – wywiera świadomy wpływ na zmianę systemu oświaty, widząc ścisłe powiązanie interesów obu stron teraz i w przyszłości. Poprzez współpracę z sektorem edukacji PGNiG TERMIKA SA buduje wśród uczniów znajomość lokalnego rynku pracy, a także wspiera u nich rozwój kompetencji niezbędnych z punktu widzenia przyszłego pracodawcy. Dzięki współpracy firmy ze szkołami partnerskimi, w ramach programu „Zagrzewamy do nauki”, uczniowie tych szkół na co dzień korzystają ze sprzętu dydaktycznego zakupionego w ramach programu, a także z bogatej oferty edukacyjnej.

Działania realizowane w ramach programu edukacyjnego adresowane są do:

Uczniów szkół partnerskich:
 • warsztaty techniczne zakresem tematycznym obejmują proces produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz ekologii
 • warsztaty miękkie przygotowują do rozmowy rekrutacyjnej
 • praktyki zawodowe pozwalają poznać codzienną pracę elektrociepłowni
 • wycieczki do zakładów
 • akcje promocyjne w szkołach (konkursy, spartakiady)
 • program stypendialny za dobre wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych, ważnych z punktu widzenia edukacji energetycznej
Nauczycieli:
 • wycieczki do zakładów połączone z wykładami specjalistycznymi
 • wycieczki do zakładów połączone z wykładami o PGNiG TERMIKA SA i zawodzie technik energetyk (doradcy zawodowi)
Uczniów szkół podstawowych i ich rodziców:
 • akcje promocyjne w szkołach partnerskich (dni otwarte)
 • zwiedzanie zakładów PGNiG TERMIKA

Cele programu:

budowanie bazy kandydatów do pracy dostosowanych do potrzeb firmy

współpraca biznesu z edukacją

podtrzmanie trendu wzrostowego w wyborze ścieżki kształcenia w technikach
podtrzymanie wizerunku pracodwacy odpowiedzialnego społecznie

promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych i ich rodziców oraz doradców zawodowych

rozwój zawodowy mentorów zaangażowanych w program

Kontakt

Ewa Warska

Ewa Warska

Koordynator ds. współpracy z ZST w Radomiu i ZSP nr 1 w Siedlcach

508 005 490

Witold Kucharek

Witold Kucharek

Koordynator ds. współpracy z ZS nr 40 w Warszawie

508 005 036

Hanna Ratajczyk

Hanna Ratajczyk

Koordynator programu „Zagrzewamy do nauki" PGNiG TERMIKA SA

508 005 490

Wczytywanie...