Cyberbezpieczeństwo

 

 

Szanowny Kliencie,
aby zapewnić Ci maksimum bezpieczeństwa prosimy o zapoznanie się z poniższymi dobrymi praktykami i podstawowymi informacjami o zagrożeniach:

Hasła

Logując się na naszej witrynie używaj unikalnego i trudnego do odgadnięcia przez postronne osoby hasła,
Hasło powinno być różne od innych używanych przez Ciebie haseł,
Nikomu nie podawaj oraz nie wysyłaj swoich danych do logowania,
Uważaj na podejrzane e-maile, załączniki i linki z próbą wyłudzenia podania hasła (phishing).

Korzystanie z komputera

Nie otwieraj załączników z podejrzanych źródeł i nie klikaj w podejrzane linki,
Zwracaj uwagę, czy adres strony do której się logujesz jest poprzedzony zapisem https://,
Regularnie aktualizuj swój komputer i urządzenie mobilne,
Nie pobieraj i nie instaluj aplikacji z nieznanych źródeł.

Stosowanie szyfrowania

Szyfruj swoje poufne wiadomości e-mail,
Poufne załączniki pakuj z użyciem szyfrowania. Hasło do odszyfrowania zawsze podawaj za pomocą innego środka komunikacji,
Korzystaj z wbudowanych w systemach funkcji szyfrowania dysków i plików.


Wiadomości e-mail od PGNiG TERMIKA SA

Zwracaj uwagę na wiadomości pochodzące od PGNiG TERMIKA SA. Prawidłowy adres nadawcy powinien być w formacie @termika.pgnig.pl,
O wszelkich akcjach mailingowych informacje dostępne będą w zakładce Aktualności na oficjalnej stronie https://termika.pgnig.pl/,
W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości wskazującej na próbę podszycia się pod PGNiG TERMIKA SA. prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres cert@termika.pgning.pl 
 
W związku z realizacją zapisów Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przedsiębiorstwo PGNiG TERMIKA SA zostało uznane za operatora usługi kluczowej (OUK) wytwarzania ciepła i wytwarzania energii elektrycznej.  

Ustawa nakłada na OUK obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem swoich usług kluczowych, obsługi i zarządzania incydentami bezpieczeństwa, przeprowadzania działań edukacyjnych wobec swoich użytkowników. Niezbędne jest również wdrożenie odpowiednio i adekwatnie do oszacowanego ryzyka, środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informatycznego.

W związku z tym, w celu realizacji zadań operatorów usług kluczowych, decyzją Zarządu spółki powołany został zespół bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Do zadań Zespołu należy zachowanie najwyższych standardów w zakresie utrzymania i bezpiecznej eksploatacji systemu informatycznego, zbieranie informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i podatnościach na incydenty. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, wdrożenie i utrzymanie planów ciągłości działania. Obsługa incydentów i współpraca w tym zakresie z właściwymi zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa (CSIRT).

W sytuacjach nagłych, kryzysowych lub w przypadkach obserwacji podejrzanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego, naszych Klientów zachęcamy do kontaktu z Zespołem pod adresem cert@termika.pgnig.pl  

Jednocześnie prosimy o zawarcie w każdym zgłoszeniu dodatkowych informacji, takich jak:

imię i nazwisko osoby zgłaszającej;
nazwa i adres organizacji;
dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
opis zgłaszanego zdarzenia/ incydentu.
 

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu pt. „Bezpieczeństwo. Cenimy Informacje".

Głównym celem konkursu  jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie bezpieczeństwa poprzez propagowanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do samokształcenia w obszarze bezpieczeństwa oraz sprawdzanie  wiedzy o bezpiecznym przetwarzaniu informacji.​​  

Konkurs ma również na celu szerzenie wiedzy w tematyce bezpieczeństwa w ujęciu międzynarodowych standardów jak i sprawdzenie praktycznej wiedzy uczestników z obszaru bezpieczeństwa fizycznego, teleinformatycznego oraz podstaw zagadnień związanych z ciągłością działania.

Przedmiotem konkursu są quizzy tj. pytania i pisemne wypowiedzi sprawdzające wiedzę uczestników.

W każdej edycji Konkursu uczestnik swoje odpowiedzi może przesłać tylko raz. Oceny poprawności odpowiedzi będzie oceniała Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

W każdej edycji konkursu jury może przyznać do dziesięciu atrakcyjnych nagród rzeczowych, między innymi tablety, smartphony, słuchawki bezprzewodowe, licencje na oprogramowanie antywirusowe. Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres: szbi@termika.pgnig.pl

Trzecia edycja konkursu trwa od 9 do 23 maja 2022 r.
 

Pytania trzeciej edycji konkursu:

1. Scharakteryzuj atak cybernetyczny typu „Man-in-the Middle”.

2. Wyjaśnij co oznacza symbol zamkniętej kłódki w przeglądarce internetowej i dlaczego warto na niego zwracać szczególną uwagę?

3. Opisz co robisz aby sprawdzić wiarygodność informacji, w dobie coraz częściej pojawiających się w przestrzeni publicznej prób dezinformacji - tzw. „Fake News’ów”. 

Jeszcze raz zachęcamy do udziału w cyklicznym konkursie oraz życzymy wygrania atrakcyjnej nagrody.

*Przed wzięciem udziału w konkursie należy zapoznać się z regulaminem, który dostępny jest poniżej.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu Bezpieczenstwo Cenimy Informacje 0.18 MB
Załącznik 1 Do Regulaminu Konkursu Naukowego Bezpieczeństwo Cenimy Informacje 0.13 MB
Plakat 1.95 MB
Wczytywanie...