Elektrociepłownia Siekierki

Zakład pracuje od 1961 roku. Jest największą elektrociepłownią w Polsce i drugą co do wielkości w Europie.

Moc cieplna: 2068 MWt
Moc elektryczna: 620 MWe

Podstawowe jednostki wytwórcze:

  • 3 bloki ciepłownicze
  • 1 blok kondensacyjny z upustem ciepłowniczym
  • 3 kotły parowe opalane węglem kamiennym
  • 5 turbozespołów
  • 6 kotłów wodnych
  • kocioł parowy K1 w 100% opalany biomasą

W Elektrociepłowni zainstalowany jest akumulator ciepła o pojemności 30 400 m3  wody sieciowej - pierwszy tak duży obiekt w Polsce. W zakładzie zamontowane są nowoczesne instalacje chroniące środowisko: mokrego odsiarczania spalin MIOS i odazotowania spalin SCR. Wszystkie kotły węglowe wyposażone są w wysokosprawne elektrofiltry, które utrzymują emisję pyłu na poziomie ok. 50 proc. wielkości dopuszczalnej polskimi normami ochrony powietrza.

Elektrociepłownia Siekierki:

  • ogrzewa 55 procent budynków w Warszawie
  • dostarcza prąd elektryczny pozwalający zapalić ponad 10 milionów żarówek o mocy 60 watów

 

Realizując zobowiązanie wynikające z art. 261 a. 1. Ustawy  Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości:

Ze względu na użytkowanie oleju opałowego lekkiego oraz wodoru, kwalifikowanych do grupy substancji niebezpiecznych objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi i na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju poz. 138 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Elektrociepłownia Siekierki zlokalizowana w Warszawie, przy ul. Augustówka 30, funkcjonująca w ramach przedsiębiorstwa PGNiG TERMIKA SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińska 15, została włączona do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZZR. Maksymalne ilości występujących na terenie Zakładu olejów opałowych lekkich przekraczają wartość progową wynoszącą 2500 Mg.

Elektrociepłownia Siekierki
ul. Augustówka 30
02-981 Warszawa
tel. 22 587 26 02

Pliki do pobrania

„Informacja do społeczeństwa”, dotycząca zakładu Ec Siekierki zakwalifikowanego do grupy zagrożenia poważną awarią przemysłową SEVESO III 0.49 MB
Wczytywanie...