FAQ

Zapytaj eksperta

Poznaj ekspertów PGNiG TERMIKA, którzy specjalizują się w dziedzinie dystrybucji ciepła i obsługi Klientów. Odpowiedzą na Twoje pytania dotyczące przyłączenia do sieci, eksploatacji sieci, sprzedaży i rozliczenia.

 

Najczęściej zadawane pytania o ciepło sieciowe

Co przemawia za tym, że ciepło sieciowe jest przyjazne dla środowiska?

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym (kogeneracja) pozwala na zaoszczędzenie ok. 6% paliwa, a do atmosfery emitowanych jest dzięki temu mniej zanieczyszczeń. Ponadto, duże zakłady produkujące ciepło, takie jak elektrociepłownie, podlegają zasadom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dotyczącym standardów emisji zanieczyszczeń i są zobowiązane do przestrzegania norm związanych z ochroną przyrody. W przeciwieństwie do lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła, korzystają z zaawansowanych technologii oczyszczania spalin. Indywidualne kotłownie, piece zasilane gazem, olejem opałowym lub węglem zwiększają niską emisję spalin – liczne, rozproszone źródła wprowadzają do powietrza pyły i szkodliwe gazy, co w sumie generuje duże zanieczyszczenie powietrza. W Europie, w miejscach gęsto zaludnionych, odchodzi się już od rozproszonych źródeł ciepła, przechodząc na ogrzewanie sieciowe. W Polsce zagrożenie niską emisją jest bardzo wysokie – dotyczy większości miast i gmin.

Jaki jest koszt ogrzewania ciepłem sieciowym w porównaniu do innych sposobów ogrzewania?

Ciepło sieciowe to wygodny, a przede wszystkim tani sposób ogrzewania. Jego ceny są stosunkowo stabilne, a koszt ogrzewania jest niższy niż w przypadku innych źródeł ciepła. Dla porównania, koszty ogrzewania z indywidualnej kotłowni gazowej są o około 30% wyższe, a olejowej o około 50% wyższe. Dodatkowo, ceny ciepła sieciowego wyprodukowanego w Ec Pruszków są jednymi z najniższych w Polsce w porównaniu z innymi systemami ciepłowniczymi o podobnej mocy zamówionej.

Co mogę zrobić, żeby ciepła woda użytkowa w moim bloku lub domu była podgrzewana ciepłem sieciowym?

Ciepła woda użytkowa może być podgrzewana ciepłem sieciowym w każdym bloku korzystającym z ciepła sieciowego. Konieczne jest jednak doposażenie budynku w moduł ciepłej wody do istniejącego węzła centralnego ogrzewania. Zajmuje się tym administracja, która powinna zlecić przygotowanie projektu i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, zasilającej budynek oraz opracować projekt modułu ciepłej wody. Takie rozwiązanie obniży koszty eksploatacyjne mieszkania – termy elektryczne lub gazowe generują wyższe rachunki niż ciepło sieciowe.

Jaki jest koszt ogrzewania mieszkania ciepłem sieciowym w porównaniu do kosztów ogrzewania gazem i energią elektryczną?

Na koszt ogrzewania z sieci ciepłowniczej składają się dwa elementy: koszt wyprodukowania ciepła i koszt dostarczenia ciepła siecią ciepłowniczą do budynku, czyli usługi przesyłowej. Zarówno w przypadku ciepła, jak i usługi przesyłowej mamy do czynienia ze składową stałą i zmienną opłaty. Podsumowując, na fakturze są cztery pozycje:

  • Opłata stała za moc zamówioną – wyrażona w zł/MW, czyli zależna od wielkości mocy zamówionej, stała w każdym miesiącu
  • Opłata zmienna za ciepło – wyrażona w zł/GJ, zależna od zużycia ciepła w danym miesiącu
  • Opłata stała za przesył – wyrażona w zł/MW, zależna od wielkości mocy zamówionej, stała w każdym miesiącu
  • Opłata zmienna za przesył - wyrażona w zł/GJ, zależna od zużycia ciepła w danym miesiącu.

Poznaj ceny naszego ciepła

W przypadku budynków wielorodzinnych oraz bloków mieszkalnych fakturę za ciepło otrzymuje administracja budynku i to ona dokonuje podziału kosztów na poszczególnych lokatorów. Administrator rozlicza się z mieszkańcami zgodnie z wewnętrznym regulaminem. Regulamin powinien zostać udostępniony wszystkim mieszkańcom i być im znany. Należy pamiętać o tym, że płacimy za ogrzewanie nie tylko naszego mieszkania, lecz także części wspólnych, jak np. klatki schodowe.

Według obowiązującego w Polsce prawa, administrator budynku może wybrać dowolną metodę rozliczania kosztów zakupu ciepła pomiędzy poszczególnych użytkowników / właścicieli lokali. Wybrany sposób powinien jednak spełniać konkretne warunki:

  • Uwzględniać położenie lokalu w budynku (piętro, ilość ścian zewnętrznych),
  • Zachęcać do zachowań energooszczędnych,
  • Ustalać opłaty ponoszone przez użytkowników lokali, uwzględniając ich zużycie ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Wybrany sposób rozliczania powinien mieć formę regulaminu i zostać udostępniony wszystkim użytkownikom lokali. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak rozlicza się opłaty za ogrzewanie w Twoim budynku, poproś zarządcę o regulamin.

Dlaczego warto wybrać ciepło sieciowe?

Ciepło sieciowe jest bezpiecznym dla zdrowia użytkowników, pewnym i komfortowym sposobem ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. System dostarczania ciepła jest bezobsługowy, a nad jego sprawnością czuwają całodobowo służby techniczne. Istotną zaletą ciepła sieciowego jest również niski koszt jego użytkowania w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania. Rozwiązanie to warto także wybrać ze względów ekologicznych. Produkcja ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym pozwala na zaoszczędzenie ok. 30% paliwa, a do atmosfery emitowanych jest dzięki temu mniej zanieczyszczeń. Korzystanie z sieci ciepłowniczej oznacza brak własnych emisji spalin, np. z kotłowni gazowej lub pieca węglowego. Warto zauważyć, że ciepło sieciowe jest popularnym sposobem ogrzewania na terenie Pruszkowa, Piastowa i Komorowa (gm. Michałowice) – korzysta z niego ok. 60% mieszkańców.

Jak mogę zacząć korzystać z automatyki pogodowej?

Automatyka pogodowa zwana również pogodynką, to rozwiązanie technologiczne, dzięki któremu nasze domy i mieszkania są ogrzewane nie tylko w okresie zimowym, ale również poza nim, gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu (najczęściej jest to temp. 12°C). Jeśli Twoja administracja nie korzysta z automatyki pogodowej, możesz wspólnie z innymi mieszkańcami zgłosić wniosek o jej uruchomienie. Wówczas administracja przekazuje taki wniosek do PGNiG TERMIKA i podaje temperaturę, przy której powinna uruchomić się automatyczna dostawa ciepła do mieszkań.

Jak mogę przyłączyć budynek do sieci?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy budynek znajduje się w zasięgu sieci ciepłowniczej (możesz to zrobić telefonicznie lub osobiście – szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Przyłączenie do sieci). Jeśli budynek może być ogrzewany ciepłem sieciowym, wydrukuj i wypełnij wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dostarcz go do elektrociepłowni Pruszków (osobiście lub wyślij pocztą) załączając: dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (tytuł prawny), NIP i PESEL, a jeśli jesteś osobą prawną aktualny wyciąg z KRS, NIP, REGON. Po otrzymaniu kompletu dokumentów zostaną wydane warunki przyłączenia oraz sporządzona umowa przyłączeniowa. Po zrealizowaniu przyłączenia, podpisz umowę sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych.

Wczytywanie...