Ciepłownia Wola

W 1973 roku uruchomiliśmy Ciepłownię Wola, której dzisiejsza moc cieplna po modernizacji wynosi 348 MWt. Ciepłownia spełnia dyrektywy UE dla źródeł szczytowych istniejących, pracujących w ciągu roku do 1500 godz.

Jednostki wytwórcze: 

  • 3 kotły wodne na olej opałowy lekki (ekoterm)

Ciepłownia Wola stanowi szczytowe źródło ciepła dla Warszawy, jest uruchamiana gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -9 stopni Celsjusza. W roku 2014-2015 zmodernizowane zostały trzy istniejące kotły PTWM wymieniono części ciśnieniowe, palniki, dostosowując je do spalania oleju lekkiego i zaostrzonych norm emisyjnych. Wybudowano nowe instalacje rozładunkowe oleju lekkiego i zmodernizowano zbiornik magazynowy. Z eksploatacji wycofano olej opałowy ciężki (mazut).

 

Realizując zobowiązanie wynikające z art. 261 a. 1. Ustawy  Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości:

Ze względu na użytkowanie oleju opałowego lekkiego, kwalifikowanego do grupy substancji niebezpiecznych objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi i na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju poz. 138 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Ciepłownia Wola zlokalizowana w Warszawie, przy ul. Połczyńska 21, funkcjonująca w ramach przedsiębiorstwa PGNiG TERMIKA SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińska 15, została włączona do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZZR. Maksymalne ilości występujących na terenie Zakładu olejów opałowych lekkich przekraczają wartość progową wynoszącą 2500 Mg.

Ciepłownia Wola
ul. Połczyńska 21
01-377 Warszawa
Tel. 22 587 61 11

Pliki do pobrania

„Informacja do społeczeństwa”, dotycząca zakładu C Wola, zakwalifikowanego do grupy zagrożenia poważną awarią przemysłową SEVESO III 0.49 MB
Wczytywanie...