PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona

Spółka prowadząca dotychczas działalność jako NYSAGAZ Sp. z o.o., 9 marca 2017 r. zmieniła nazwę na PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. (PTER sp. z o.o.). Spółka jest koncesjonowanym przedsiębiorstwem zajmującym się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz wytwarzaniem energii elektrycznej w kogeneracji. Jej źródła wytwórcze zlokalizowane są na terenie dwunastu województw:

Źródła wytwórcze Spółki zlokalizowane na terenie dwunastu województw:

Działalność spółki koncentruje się na segmencie energetyki rozproszonej, obejmującym:

  • lokalne kotłownie gazowe o mocach 100-300 kWt  zasilające bezpośrednio mieszkańców budynków wielorodzinnych
  • lokalne kotłownie gazowe o mocach 500-800 kWt   zasilające grupy budynków wielorodzinnych
  • kotłownie centralne o mocach 1.000-5.500 kWt   zasilające obiekty przemysłowe oraz lokalne systemy ciepłownicze
  • gazowe jednostki kogeneracyjne o mocach 66-331 kWe

Mając na uwadze potrzebę poprawy jakości powietrza na obszarze Polski, a także praktyczną realizację celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, PTER sp. z o.o. w strukturach GK PGNiG TERMIKA realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji niskiej emisji na lokalnych rynkach energii.

Zapraszamy do współpracy wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperów, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców zainteresowanych budową lub modernizacją własnych źródeł ciepła, a nie dysponujących środkami finansowymi na zrealizowanie inwestycji. Gwarantujemy wybudowanie instalacji, jej sfinansowanie i prowadzenie wieloletniej eksploatacji majątku ciepłowniczego, zapewniając konkurencyjne cenowo dostawy ciepła.

Wszystkich zainteresowanych obniżeniem kosztów pozyskiwania ciepła zapraszamy również do współpracy polegającej na wydzierżawieniu spółce posiadanego majątku ciepłowniczego, z możliwością jego sprzedaży w przyszłości. Zapewniamy przeprowadzenie gruntownej optymalizacji majątku ciepłowniczego, która skutkować będzie niższymi kosztami pozyskiwania ciepła.

PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o.

Plac Solidarności 1/3/5
Wrocław 53-661
Tel.: 71 78 88 501
pter@pter.pl

www.pter.pl

 

 

Wczytywanie...