Gospodarka Odpadami Paleniskowymi

Kompleksowo i bezpiecznie zagospodarowujemy uboczne produkty spalania (UPS) zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i przy zachowaniu najwyższych standardów zarządzania jakością i środowiskiem.

Uboczne produkty spalania to popiół i żużel, które pozostają po spaleniu węgla. W naszych zakładach uboczne produkty spalania są na bieżąco przekazywane partnerom, z którymi współpracujemy, posiadającymi stosowne zezwolenia do ich dalszego gospodarczego wykorzystania. UPS-y wykorzystuje się w drogownictwie, do produkcji materiałów budowlanych i cementu, jako materiał do makroniwelacji. Na terenie naszych zakładów posiadamy sieć punktów kontrolnych, tzw. piezometrów, z których pobieramy próbki wód podziemnych. Do analizy kierujemy również próbki gleby. W ten sposób zapobiegamy wystąpieniu szkód w środowisku. Część ubocznych produktów spalania (popiół i żużel) wytwarzanych w czasie szczytu grzewczego przekazujemy do wydzielonych magazynów, by w okresie letnim przekazać je do zagospodarowania. W 2006 roku zamknięto składowisko Myśliborska i rozpoczęto proces jego rekultywacji. Zdeponowane tam mieszanki popioło-żużla trafiły do ponownego wykorzystania do podbudowy dróg, a znaczna część terenu położona wzdłuż Wisły została poddana rekultywacji. Już dziś można zauważyć postępujący powrót fauny i flory na tereny, które niedawno nie wykazywały walorów przyrodniczych. Mieszanka popiołu i żużla z naszych zakładów posłużyła jako budulec obwodnic Sochaczewa, Mszczonowa, Jabłonny, Chynowa i Grójca, a także Trasy Siekierkowskiej czy budowy nasypów trasy Marii Skłodowskiej-Curie i Trasy Okęcie. W 2015 roku podpisaliśmy z Lafarge Cement umowę inwestycyjną dotyczącą zagospodarowania ok. 190 tys. ton popiołów lotnych powstających jako uboczny produkt procesu spalania węgla w Elektrociepłowni Siekierki.

Wczytywanie...