Uboczne Produkty Spalania (UPS)

Kompleksowo i bezpiecznie zagospodarowujemy uboczne produkty spalania (UPS) zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i przy zachowaniu najwyższych standardów zarządzania jakością i środowiskiem.

Uboczne produkty spalania (UPS) to popiół i żużel, które pozostają po spaleniu węgla. W 2006 roku zamknięto składowisko Myśliborska i rozpoczęto proces jego rekultywacji. Zdeponowane tam mieszanki popioło-żużla trafiły do ponownego wykorzystania do podbudowy dróg, a znaczna część terenu położona wzdłuż Wisły została poddana rekultywacji. Już dziś można zauważyć postępujący powrót fauny i flory na tereny, które niedawno nie wykazywały walorów przyrodniczych. Mieszanka popiołu i żużla z naszych zakładów posłużyła jako budulec obwodnic Sochaczewa, Mszczonowa, Jabłonny, Chynowa i Grójca, a także Trasy Siekierkowskiej czy budowy nasypów trasy Marii Skłodowskiej-Curie i Trasy Okęcie. W 2015 roku podpisaliśmy z Lafarge Cement umowę inwestycyjną dotyczącą zagospodarowania ok. 190 tys. ton popiołów lotnych powstających jako uboczny produkt procesu spalania węgla w Elektrociepłowni Siekierki.

PGNiG TERMIKA SA - producent wyrobów budowlanych - Bez BDO*!

PGNiG TERMIKA SA posiada System Zarządzania Jakością Produkcji UPS, obejmujący produkcję popiołu konwencjonalnego oraz żużla. Obecnie w swej ofercie posiadamy trzy Uboczne Produkty Spalania będące wyrobami budowlanymi oraz gips syntetyczny. 

 

*Bez BDO - Uboczne Produkty Spalania nie są odpadami i w związku z tym nie wymagają wystawiania kart Przekazania Odpadu.

Pliki do pobrania

TERMKRUSZ UPS 0.14 MB
TERMASZ UPS 0.15 MB
PROAsh UPS 0.15 MB
GIPS UPS 0.14 MB
Ulotka UPS w TERMICE 0.47 MB
Wczytywanie...