PGNiG TERMIKA SA

Siedziba główna

Sekretariat Zarządu

  • +48 22 587 49 00

NIP 525 000 06 30, REGON 010381709, Kapitał zakładowy (opłacony w całości): 1 740 324 950 zł,
KRS 0000025667, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Ciepło systemowe

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości taniego ogrzewania w Pruszkowie lub Warszawie,
skontaktuj się z PGNiG TERMIKA i poznaj naszą ofertę dostarczania ciepła sieciowego.

Zapraszamy do zakładki Kontakty, zgłoszenia, awarie

Kogeneracja gazowa

Jeżeli zarządzasz firmą generującą zyski i ponosisz duże koszty z tytułu zakupu nośników energii (energia elektryczna, ciepło, ew. chłód), oferujemy Ci usługę pełnego outsourcingu energetycznego, opartego na budowie na Twoim terenie kogeneracyjnego źródła gazowego, które będzie wytwarzać energię elektryczną i ciepło (ew. chłód) w ilościach zapewniających pokrycie potrzeb energetycznych Twojej firmy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zakupu tych nośników.

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez PGNiG TERMIKA SA ul. Modlińska 15, 03 - 216 Warszawa NIP – 5250000630, REGON – 010381709, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie/pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną lub marketingową administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie.

Więcej informacji zostało zawartych w klauzuli informacyjnej zamieszczonej w zakładce RODO.

Centrum prasowe

PGNiG TERMIKA SA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że część rozmów telefonicznych jest rejestrowana.
Komunikat o rejestrowaniu rozmów telefonicznych

Administratorem danych osobowych jest PGNiG TERMIKA SA.
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Wczytywanie...