RODO

 

Co to jest RODO?

25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych. W założeniu ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów. Rozporządzenie ma też na celu zaktualizować przepisy, by te spełniały swoję funkcję w XXI wieku i odpowiadały na zagrożenia wynikające z użycia w przetwarzaniu danych osobowych nowoczesnych technologii. 

PGNiG TERMIKA SA przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zleceń, wykonywania zobowiązań prawnych. 
Nowe prawo wprowadza m.in.: 

 • łatwiejszy dostęp do danych (zapewnienie większej liczby informacji na temat sposobu przetwarzania danych i zapewnienie, aby informacje były dostępne w przejrzysty i zrozumiały sposób),
 • nowe prawo do przenoszenia danych (ułatwia przesyłanie danych osobowych pomiędzy dostawcami usług),
 • jaśniejsze prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do bycia niezwłocznie poinformowanym w razie ataku hakerskiego na dane (firmy będą także zobligowane zawiadomić odpowiednie organy nadzorcze ds. ochrony danych),
 • technologie takie jak pseudonimizacja oraz szyfrowanie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem wskazanym w obowiązku informacyjnym.

Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe:

PGNiG TERMIKA SA
Marta Tywańczuk
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa
tel. + 48 22 587 49 00 w godzinach od 8:00 – 14:00. 
lub adres e-mail: ochrona.danych@termika.pgnig.pl 

Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych realizuje swoje zadania na podstawie artykułu 39 RODO (UE) i jest odpowiedzialny za:

 • zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w PGNiG TERMIKA SA,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w PGNiG TERMIKA SA,
 • prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia danych osobowych,
 • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 • współpracę z podmiotem, któremu na podstawie zawartej na piśmie umowy PGNiG TERMIKA SA powierzyła przetwarzanie danych osobowych.
 • nadzór i kontrolę czy zastosowane przez Zleceniobiorcę środki przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają wymagania RODO,
 • informowanie administratora, podmioty przetwarzające oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach wynikających z RODO.

Koordynator ds. ochrony danych osobowych wypełnia swoje zadania należycie z uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna Kontrahenci 0.14 MB
Monitoring Kontrahenci 0.13 MB
Nagrywanie rozmów telefonicznych Kontrahenci 0.16 MB
Strona internetowa formularz zgłoszenia Kontrahenci 0.13 MB
Wczytywanie...