Compliance

PGNiG TERMIKA S.A. rozwija działalność w oparciu o najwyższe standardy oraz w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami, zasadami etyki, a także naszymi wartościami, którymi są odpowiedzialność, wiarygodność, partnerstwo i jakość. Tego wymagamy nie tylko od siebie, ale również od naszych partnerów biznesowych.

Działalność PGNiG TERMIKA S.A. podlega licznym regulacjom krajowym i europejskim. Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne, zarówno w zakresie ​​powszechnie obowiązujących przepisów, jak również wszelkiego rodzaju wytycznych, dobrych praktyk i standardów branżowych stanowi nie tylko duże wyzwanie, ale przede wszystkim ryzyko potencjalnego braku zgodności.

Dlatego też przywiązujemy szczególną uwagę do procesów zgodności i podejmujemy niezbędne działania w celu utrwalenia w Grupie Kapitałowej PGNiG TERMIKA kultury Compliance, dążąc tym samym do stworzenia docelowo systemowego modelu zgodności tzw. Compliance Management System (CMS).​

Źródła Compliance w PGNiG TERMIKA S.A.

Zbiór dokumentów Compliance w PGNiG TERMIKA S.A.

Zgłaszanie naruszeń zgodności

Pliki do pobrania

Kodeks etyki GK PGNiG 0.42 MB
System zarządzania etyką i compliance w GK PGNiG 0.31 MB
Zasady dobrych praktyk menadżera GK PGNiG 0.15 MB
Polityka transparentności Menadżerów 0.44 MB
Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w GK PGNiG 0.46 MB
Procedura antykorupcyjna i prezentowa PGNiG TERMIKA SA 0.9 MB
Wczytywanie...