Zgłaszanie naruszeń zgodności

Zgłaszanie naruszeń zgodności:


​​​PGNiG TERMIKA S.A. szanuje i respektuje prawo do zachowania poufności danych osobowych każdego, kto zgłasza naruszenia norm powszechnie obowiązujących mających związek z działalnością Spółki, a także zachowania sprzeczne z przyjętymi standardami etycznymi i moralnymi, w tym zachowania mające postać mobbingu. Tym samym wszelkie dane umożliwiające identyfikację Sygnalisty nie mogą być upublicznione bez jego zgody. Zakaz upubliczniania danych osób informujących o dostrzeżonych nieprawidłowościach wynika wprost z przyjętego Systemu zarządzania etyką i Compliance w GK PGNiG.


Wszelkie zgłoszenia można przekazywać za pośrednictwem dedykowanej skrzynki elektronicznej: etyka@termika.pgnig.pl lub compliance@termika.pgnig.pl ​
oraz elektronicznie poprzez  Formularz zgłoszenia podejrzenia nieprawidłowości/ nadużyć/ korupcji

Wczytywanie...