Źródła Compliance w PGNiG TERMIKA SA

PGNiG TERMIKA SA, zgodnie z przyjętą do stosowania regulacją System zarządzania etyką i Compliance w GK PGNiG, jest Spółką podwyższonego ryzyka braku zgodności. Tym samym rolą organizacji jest przywiązywanie szczególnej uwagi do zapewnienia działania Spółki w zgodzie z wszelkimi obowiązującymi ją przepisami. Aby zapewnić skuteczne realizowanie ww. obowiązku PGNiG TERMIKA SA przyjęła i wdrożyła do stosowania następujące regulacje w zakresie szeroko rozumianej zgodności wspólne dla całej Grupy Kapitałowej PGNiG:

Niezależnie od powyższych regulacji wspólnych dla GK PGNiG, nasza Spółka przyjęła do stosowania następujące regulacje wewnętrzne:

  • Procedura przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu oraz mobbingowi w PGNiG TERMIKA SA
  • Zarządzanie ryzykiem kontrahenta w PGNiG TERMIKA SA.
Wczytywanie...