Oferta outsourcingu energetycznego

Kogeneracja gazowa stanowi bezkonkurencyjne rozwiązanie pozwalające na ekonomiczną modernizację istniejących źródeł ciepła.

PGNiG TERMIKA zaprasza do współpracy podmioty, które prowadzą działalność charakteryzującą się dużym (minimum 2MWt), stabilnym poziomem zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną oraz pracą w systemie dwu- lub trzyzmianowym.

Jeżeli zarządzasz firmą generującą zyski i ponosisz duże koszty z tytułu zakupu nośników energii (energia elektryczna, ciepło, ew. chłód), oferujemy Ci usługę pełnego outsourcingu energetycznego, opartego na budowie na Twoim terenie kogeneracyjnego źródła gazowego, które będzie wytwarzać energię elektryczną i ciepło (ew. chłód) w ilościach zapewniających pokrycie potrzeb energetycznych Twojej firmy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zakupu tych nośników.

Oferowana przez PGNiG TERMIKA usługa pełnego outsourcingu energetycznego obejmuje swoim zakresem realizację całego procesu inwestycyjnego związanego z budową gazowego źródła kogeneracyjnego i gwarantuje:

  • doradztwo w zakresie doboru najlepszej technologii i przygotowanie studium wykonalności,
  • budowę i późniejszą eksploatację gazowego źródła kogeneracyjnego,
  • budowę przyłącza gazowego umożliwiającego dostawy gazu na potrzeby gazowego źródła kogeneracyjnego,
  • obsługę całego procesu administracyjnego związanego z realizacją procesu inwestycyjnego.
Wczytywanie...