Elektrociepłownia Żerań

Zakład został uruchomiony w 1954 roku i jest drugim co do wielkości źródłem ciepła dla Warszawy.

Moc cieplna: 1280 MWt
Moc elektryczna brutto : 373 MW

Podstawowe jednostki wytwórcze:

  • 2 kotły fluidalne
  • 5 kotłów parowych
  • 4 kotły wodne
  • 8 turbozespołów ciepłowniczych, w tym jeden turbozespół przeciwprężny

W 2012 roku uruchomiliśmy oczyszczalnię ścieków przemysłowych. Dzięki temu zredukowaliśmy ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska wodnego.

Trwa proces modernizacji Ec Żerań celem dostosowania do spełniania norm emisyjnych IED. W zakresie tego projektu dwa kotły fluidalne mają nowe filtry workowe (ograniczenie emisji pyłu) i zmodernizowany układ podawania kamienia wapiennego (ograniczenie emisji tlenków siarki). W zakresie tych działań jest również retrofit części ciśnieniowej i urządzeń pomocniczych obu kotłów.

Zaawansowane są prace projektowe związane z budową nowych jednostek wytwórczych, mający zastąpić wycofywane bloki, oparte na pracy 5 kotłów parowych pyłowych.

100 proc. odpadów paleniskowych jest zagospodarowanych.

Elektrociepłownia Żerań może potencjalnie ogrzać około 43 proc. budynków w Warszawie i zaświecić około 6 milionów żarówek o mocy 60 W.

Stanowi też źródło pary technologicznej dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i Polfy Tarchomin S.A.

Elektrociepłownia Żerań
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa
Tel. 22 587 46 39

Wczytywanie...