PGNiG TERMIKA przykłada dużą wagę do rozwoju
idei SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

To prowadzone z dużym powodzeniem działania firmy na polu ochrony środowiska, wyznaczającego standardy etyczne partnerów biznesowych. To także rozwój kapitału ludzkiego oraz paleta działań nakierowanych na pracowników, m.in.: wsparcie finansowe wypoczynku i sportu, pożyczki finansowe, rozbudowana opieka medyczna, dodatkowe dni wolne od pracy. W konsekwencji przeklada sie to na wysoki stopień zaangażowania i satysfakcji pracowników spółki.

Silne i dobre relacje z władzami samorządowymi i innymi interesariuszami zewnętrznymi, potwierdzają w praktyce skuteczność prowadzonych działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Resposibility) przez PGNiG TERMIKA.

Co to jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój to taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie (...) W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju zyskała rangę konstytucyjną - została zapisana w art. 5 konstytucji RP, a definicja zrównoważonego rozwoju znalazła się w ustawie Prawo Ochrony Środowiska:

"Taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń."

Dbamy o środowisko

Produkcja ciepła i energii elektrycznej może być coraz bardziej przyjazna dla środowiska. Dobrych dowodów dostarczają warszawskie elektrociepłownie należące do PGNiG TERMIKA. Zakłady na Żeraniu, Siekierkach, Woli, Kawęczynie i w Pruszkowie przeszły głęboką metamorfozę – dostosowały swoje technologie do wymogów ochrony środowiska. W planach rozwoju firmy dbałość o środowisko ma znaczenie priorytetowe.

PGNiG TERMIKA SA realizując ideę zrównoważonego rozwoju oraz zasady społecznej odpowiedzialności biznesu
w zakresie ochrony środowiska zobowiązuje się do:

Stosowania przyjaznych dla środowiska technologii oraz efektywnego wykorzystywania paliw i innych zasobów naturalnych.

Wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w ramach obowiązującego prawa środowiskowego, zgodnie z pozwoleniami na korzystanie ze środowiska.

Konsekwentnego i kompleksowego zmniejszania wpływu na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla do atmosfery, wód i ziemi.

Zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów, ich selekcjonowania oraz troski o sposób zagospodarowania.

Systematycznego podnoszenia świadomości i odpowiedzialności pracowników w zakresie minimalizacji zagrożeń ekologicznych.

Prowadzenia otwartego dialogu ze społeczeństwem o wpływie firmy na środowisko.

Gospodarka Odpadami Paleniskowymi

Kompleksowo i bezpiecznie zagospodarowujemy uboczne produkty spalania (UPS) zgodnie z obowią- zującym stanem prawnym i przy zachowaniu najwyższych standardów zarządzania jakością i środowiskiem. Uboczne produkty spalania to popiół i żużel, które pozostają po spaleniu węgla.

Troszczymy się ospołeczeństwo

PGNiG TERMIKA jest dobrym sąsiadem mieszkańców Warszawy. Dzieci, otoczenie, ochrona środowiska i dobre relacje są dla nas bardzo istotne. Właśnie dlatego angażujemy się w wiele projektów, które mają na celu poprawę istniejącego stanu rzeczy.

Poznaj nasze inicjatywy

 • Warszawski Dzień Energii
  Inicjatywa

  Warszawski Dzień Energii

  Za nami kolejny piknik, na którym świętowaliśmy Warszawski Dzień Energii. Tegoroczna, trzecia edycja odbyła się w niedzielę, 5 czerwca, na terenie parku Agrykola w Warszawie. Celem wydarzenia jest popularyzowanie wiedzy o klimacie, energetyce miejskiej i odnawialnych źródłach energii, szczególnie w

 • XIX Piknik Naukowy w Warszawie
  Inicjatywa

  XIX Piknik Naukowy w Warszawie

  XIX Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się 9 maja 2015 r. na stadionie PGE Narodowy. Setki pokazów na ponad dwustu stanowiskach oglądało tysiące ludzi. Dopisała pogoda i frekwencja. Na stoisku PGNiG TERMIKA – partnera Pikniku do ostatniej chwili był tłum zwiedz

 • Oszczędzaj energię, chroń środowisko i klimat z Energosztuczkami
  Inicjatywa

  Oszczędzaj energię, chroń środowisko i klimat z Energosztuczkami

  Mądrze zarządzając energią, ogrzewając mieszkanie, gotując czy oszczędzając wodę dbamy o nasze finanse i środowisko. Miasto st. Warszawa zachęca do ekologicznych zachowań w codziennym życiu poprzez kampanię „Energosztuczki". „Energosztuczki” są elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej „Planu Dzia

Wczytywanie...