Instalacja mokrego odsiarczania spalin (MIOS)

Elektrociepłownia Siekierki jest największą polską elektrociepłownią i drugą co do wielkości w Europie. Pracuje od 1961 roku, dysponuje mocą cieplną 2081 MW
i elektryczną 622 MW. Nowym elementem w krajobrazie Elektrociepłowni Siekierki jest instalacja odsiarczania spalin. Jej uruchomienie przyczyniło się do wzrostu czystości powietrza w Warszawie poprzez znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki i pyłu. Eksploatacja MIOS zapewni dotrzymywanie w Elektrociepłowni Siekierki nowych standardów emisji, które będą obowiązywać od 2016 roku. Nakłady inwestycyjne na budowę MIOS wyniosły ponad 500 mln zł. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Sercem instalacji są dwa absorbery, które przejmują spaliny z ośmiu kotłów. Wydajność tej instalacji wynosi łącznie do 3,1 mln Nm3/h. Wymiernym efektem jej pracy będzie zmniejszenie emisji dwutlenku siarki z kotłów objętych instalacją o 90%, czyli o ponad 8 tys. ton rocznie. Zasada pracy instalacji odsiarczania spalin polega na wykorzystaniu reakcji w wyniku której z dwutlenku siarki i kamienia wapiennego powstaje obojętny dla środowiska, a dodatkowo użyteczny w przemyśle budowlanym produkt, jakim jest gips. Budowa tak dużej instalacji, przede wszystkim ze względu na konieczność zapewnienia dostaw energii dla Warszawy, została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap oczyszczający spaliny z dwóch bloków energetycznych i kotła wodnego został przekazany do eksploatacji 26 września 2011 roku. W ramach tego etapu został wybudowany pierwszy absorber łącznie z całą gospodarką pomocniczą, tj. węzłem rozładunku
i magazynowania mączki kamienia wapiennego, węzłem odwadniania i magazynowania gipsu, oczyszczalnią ścieków i nowym kominem. Kolejny etap obejmujący drugi absorber wraz z urządzeniami niezbędnymi dla jego funkcjonowania, w którym są oczyszczane spaliny z kolejnych dwóch bloków i trzech kotłów wodnych został przyjęty do eksploatacji 11 maja 2012 roku.

Budowa MIOS w liczbach:

- podczas największego spiętrzenia prac na terenie budowy przebywało 550 osób
- przemieszczono 69 tys. m3 gruntu
- zużyto 23 tys. m3 betonu i 2 tys. ton stali zbrojeniowej
- ciężar konstrukcji stalowych i kanałów spalin to 8,5 tys. ton
- ułożono 190 kilometrów kabli elektrycznych

Wczytywanie...