Rada Nadzorcza


Rafał Wardziński –  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Absolwent Zakładu Integracji Europejskiej im. Jean Monnet Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Stypendysta Komisji Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Liege w Belgii. 


Doświadczony menedżer i ekspert związany z sektorem Oil and Gas. Swoje doświadczenie budował pracując w administracji europejskiej w Brukseli i Strasburgu oraz administracji rządowej w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie m.in. nadzorował spółki z sektora ropa, gaz i chemia. Od 2008 roku zaangażowany w projekty dywersyfikujące dostawy gazu i ropy do Polski. W latach 2011-2014 członek Rady Nadzorczej, a następnie Prezes Zarządu spółki Polskie LNG S.A.– odpowiedzialnej za budowę i eksploatację terminala LNG w Świnoujściu. W kolejnych latach związany z sektorem prywatnym, jako inwestor oraz menadżer zarządzający projektami budowlanymi. Członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW, m.in. wiceprzewodniczący RN Tauron Polska Energia S.A. oraz Grupy Lotos S.A.. Członek RN Gaz-System S.A., PERN S.A. oraz Kopalni i Zakładów Chemicznych „Siarkopol” w Grzybowie.
Obecnie Ekspert w obszarze upstream w Grupie Kapitałowej ORLEN S.A.
 

Ewa Skwarczyńska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pani Ewa Skwarczyńska jest absolwentką Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania/ The Polish Open University z  tytułem Magistra. Posiada również ukończone studia  Master of Business Administration w Wyższej Szkoły Zarządzania/ The Polish Open University – akredytacja studiów MBA – Oxford Brooks University. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 1995 roku, pracując w PGNIG S.A. w Departamencie Zarządzania Grupą Kapitałową jako Główny specjalista ds. nadzoru właścicielskiego, a obecnie w ORLEN S.A. w Biurze Grupy Kapitałowej. Obszarem jej aktywności zawodowej są przede wszystkim kwestie związane z nadzorem nad spółkami. W ramach swoich obowiązków służbowych zajmuje się m. in. prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem praw właścicielskich w spółkach z bezpośrednim zaangażowaniem kapitałowym ORLEN S.A.


Oświadczenia dodatkowe:
Pani Ewa Skwarczyńska – Członek Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA S.A. oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz ORLEN S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN.


Pani Ewa Skwarczyńska – Członek Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA S.A. oświadcza, iż pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:
PGNiG SPV 6 sp. z o.o. - 100 % udziału ORLEN S.A. – Prezes Zarządu 
PGNiG SPV 10 sp. z o.o. - 100 % udziału ORLEN S.A. – Prezes Zarządu 
PGNiG Serwis  sp. z o.o. - 100 % udziału ORLEN S.A. – Członek Rady Nadzorczej
PGNiG Technologie S.A. - 100 % udziału ORLEN S.A. – Członek Rady Nadzorczej
 

Łukasz Konrad Przystupa – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. 
Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.
Od 2011 r. prowadzi własną Kancelarię – Expertum Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Konrad Przystupa we Włocławku, w ramach której prowadzi obsługę prawną zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, w tym m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze we Włocławku, która posiada własną ciepłownię. Posiada też wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego. 
Przez okres 10 lat był członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.
Od 2018 r. wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, gdzie prowadzi zajęcia w Zakładzie Prawa i Zakładzie Administracji. W PANS we Włocławku zatrudniony jest też na stanowisku radcy prawnego. 
Pan Łukasz prowadzi też zajęcia na studiach podyplomowych i na studiach Executive Master of Business Administration. Jest również Przewodniczącym Komisji Wyborczej PANS we Włocławku. 

Zbigniew Banaszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent Wydziału Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (Politechnika Radomska). 
Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich. Przez 15 lat prowadził własną firmę, wielokrotnie nagradzaną za działalność charytatywną, upowszechnianie kultury i sportu oraz wspieranie społeczności lokalnej. Pełnił funkcję Doradcy Prezydenta Miasta Radomia oraz Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2008 - 2016). 


Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, z których korzystał, pracując w organach nadzorczych kilku spółek handlowych, tj.: Waryński Stargard Sp. z o.o.; Warszawskie Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego KAM; Bioenergia ESP Sp. z o.o.; „Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy” SA w Radomiu; Naftoserwis Sp. z o.o. oraz Europol Gaz. Zdobył w nich wszechstronne umiejętności w zakresie prowadzenia analiz działalności i nadzoru właścicielskiego. Od roku 2016 jest Członkiem Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu. Początkowo pełnił tam funkcję Wiceprezesa, obecnie Prezesa Zarządu Spółki. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.


Posiada odznaczenia Kordelas Leśnika Polskiego, Medal im. Dr Henryka Jordana za Zasługi dla Rozwoju Opieki Zdrowotnej; Upowszechnienia Kultury Fizycznej Wśród Dzieci i Młodzieży, Brązowy Krzyż Zasługi oraz Brązowy i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. 

 

Magdalena Wosik – Członek Rady Nadzorczej
Pani Magdalena Wosik ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na wydziale Ekonomii oraz Uniwersytet Warszawski na wydziale Zarządzania. 
Od 2009 roku pracowała w  Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Nadzoru i Prywatyzacji. W latach 2016-2019 pracowała w Ministerstwie Energii w Departamencie Nadzoru nadzorując spółki z sektora górnictwa węgla kamiennego i energetycznego. 
Od roku 2019 pracuje w Ministerstwie Aktywów Państwowych w Departamencie Spółek – Paliwowo Energetycznych nadzorując spółki z sektora energetycznego. 
Uczestniczyła w pracach Zespołu kryzysowego do spraw monitorowania zagrożeń w sektorze elektroenergetyki i gazu. 
Dodatkowo doświadczenie związane z nadzorem właścicielskim zdobywała od 2012 roku pełniąc funkcję w organach nadzorczych takich Spółek jak: „DALMOR” S.A., Kopalnie Surowców Mineralnych „KOSMIN” sp. z o.o., Kompanijne Zakłady Remontowe „REMASZ” sp. z o.o., PGNiG Technologie S.A.

Wczytywanie...