Rada Nadzorcza
Marcin Gargas – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 

 

Joanna Gepfert – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Filologia polska oraz Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu – Business administration.

Ukończyła  program uniwersytecki z dziedziny komunikacji społecznej w konsorcjum Georgetown i George Washington University w USA oraz podyplomowy kurs z zakresu informacji publicznej na Uniwersytecie Leyden w Holandii.
 

Pracowała w wielu instytucjach państwowych mi.n. Sejmie RP, Kancelarii Senatu, Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, Urzędzie Rady Ministrów, Biurze Prasowym Rządu, Urzędzie Rady Ministrów, Biurze ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Muzeum Historii Polski, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Polskim Radiu oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Prowadziła również działalność gospodarczą Joanna Gepfert PR Project oraz spółkę jawną PR Projekt Gepfert Chołodzyńska.

Pani Joanna była także doradcą i coachem szefów firm, kadry zarządzającej oraz osób publicznych.

Obecnie jest zastępcą dyrektora Instytutu De Republica.

Posiada uprawnienia dla kandydatów na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

 

Konrad Fuśnik – Sekretarz Rady Nadzorczej


Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz sinologii w Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej.

Ukończył także studia podyplomowe na kierunkach:

- Zarządzanie w energetyce - samorządowy menedżer energii w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania,

- Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa w Akademii Leona Koźmińskiego,

- Executive Master of Business Administration w Collegium Humanum.

Pan Konrad przez wiele lat pracował w spółkach energetycznych z branży ciepłowniczej, paliwowej i ropy w obszarach obsługi prawnej oraz nadzoru właścicielskiego. Był również stażystą Central Europe Energy Partners w Brukseli. Obecnie jest pracownikiem Ministerstwa Aktywów Państwowych w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości. Posiada uprawnienia dla kandydatów na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

 

Izabela Wierzchowska – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Politechniki Białostockiej. Zdobyła tytuł magistra inżyniera na kierunkach: Inżynieria Środowiska o specjalność ogrzewnictwo
i wentylacja oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności nowoczesne technologie.

Ukończyła studia menadżerskie Executive Master of Business Administration (MBA).
Pani Izabela aktualnie pracuje w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. W latach 2013-2018 zdobywała doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami. Od marca 2020 r. była też Członkiem Rady Nadzorczej PGE EJ1 SA z siedzibą w Warszawie.

Posiada uprawnienia dla kandydatów na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

 

Leszek Mańk – Członek Rady Nadzorczej

Aleksander Diakonow – Członek Rady Nadzorczej

Waldemar Micek  – Członek Rady Nadzorczej


Wczytywanie...