Bezpieczeństwo Informacji i Ciągłości Działania

PGNiG TERMIKA od 2015 roku posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z wymaganiami normy ISO 27001.

Wdrożone rozwiązania oraz stosowane polityki i procedury maja na celu zapewnienie, iż aktywa informacyjne należące i przetwarzane przez Spółkę są odpowiednio chronione, ze szczególnym naciskiem położonym na zachowanie ich: poufności, dostępności oraz utrzymanie integralność.

Nieodłącznym elementem Systemu jest również budowanie świadomości dotyczącej zagrożeń bezpieczeństwa informacji /cyberzagrożeń oraz konieczności stosowania odpowiednich zabezpieczeń przez pracowników. Tym samym dbając o utrzymanie i ciągłe doskonalenie SZBI, Spółka wzmacnia również swoją odporności na potencjalne incydenty.

W 2021 Spółka uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301. Przechodząc pomyślnie proces oceny, dołączyła do nielicznej grupy polskich firm z obszaru sektora energetycznego, mogących pochwalić się cenioną na rynku certyfikacją.

W samej Grupie Kapitałowej PGNiG SA jest drugą firmą legitymującą się certyfikatem ISO 22301.

Do najważniejszych korzyści z certyfikacji i wdrożenia obu Systemów zaliczyć można:

  • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa;
  • poprawne zidentyfikowanie kluczowych procesów i zagrożeń dla działalności Spółki oraz określenie priorytetowych zadań na rzecz ich ochrony;
  • uwzględnienie czynników związanych z ryzykiem w codziennej działalności Spółki oraz opracowanie planów z nim postępowania;
  • nieustanny rozwój i doskonalenie organizacji;
  • rękojmia stosowania odpowiednich zabezpieczeń i standardów bezpieczeństwa dla naszych klientów i partnerów biznesowych.

Pozyskane certyfikaty stanowią najlepsze i obiektywne potwierdzenie efektywności i skuteczności wdrożonych w PGNiG TREMIKA SA procedur i polityk w obszarach zarzadzania bezpieczeństwem i produkcji oraz rozwiązań zapewniających ciągłość funkcjonowania najważniejszych usług i systemów IT/OT.

Poniżej znajdą Państwo wyciągi z dokumentów.

Pliki do pobrania

Polityka Bezpieczeństwa Informacji (wyciąg) 0.18 MB
Polityka Zarządzania Ciagłością Działania (wyciąg) 0.21 MB
Wczytywanie...