Społeczeństwo

Działania na rzecz społeczeństwa

PGNiG TERMIKA od lat prowadzi liczne działania polegające na minimalizowaniu wpływu swojej działalności na lokalną społeczność i środowisko oraz zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Doskonałym przykładem takich działań jest przebudowa kotła węglowego OP-230 na kocioł fluidalny opalany biomasą wraz z zabudową  kompletnej gospodarki biomasowej. Obniżenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń to jeden z priorytetów PGNiG TERMIKA.

Ponadto zainwestowano:

  • w elektrofiltry i filtry workowe wyłapujące 99,8% pyłów powstających ze spalonego węgla
  •  w instalację mokrego odsiarczania spalin – o ponad 90% skuteczności odsiarczania
  •  w instalację odazotowania spalin – najbardziej skuteczna metoda redukcji emisji tlenków azotu
Wczytywanie...