Informacja dla Akcjonariusza

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji spółki z dnia 29.09.2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 
z późn. zm.) Zarząd PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie („Spółka") wzywa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie - jedynego Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00 na ręce Pani Magdaleny Nowickiej – Kierownika Wydziału Nadzoru Korporacyjnego i Obsługi Organów Spółki.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji spółki z dnia 22.10.2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 
z późn. zm.) Zarząd PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie („Spółka") wzywa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie - jedynego Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00 na ręce Pani Magdaleny Nowickiej – Kierownika Wydziału Nadzoru Korporacyjnego i Obsługi Organów Spółki.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem do złożenia dokumentów akcji.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji spółki z dnia 12.11.2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 
z późn. zm.) Zarząd PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie („Spółka") wzywa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie - jedynego Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00 na ręce Pani Magdaleny Nowickiej – Kierownika Wydziału Nadzoru Korporacyjnego i Obsługi Organów Spółki.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem do złożenia dokumentów akcji.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji spółki z dnia 30.11.2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 
z późn. zm.) Zarząd PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie („Spółka") wzywa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie - jedynego Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00 na ręce Pani Magdaleny Nowickiej – Kierownika Wydziału Nadzoru Korporacyjnego i Obsługi Organów Spółki.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji spółki z dnia 24.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 
z późn. zm.) Zarząd PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie („Spółka") wzywa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie - jedynego Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00 na ręce Pani Magdaleny Nowickiej – Kierownika Wydziału Nadzoru Korporacyjnego i Obsługi Organów Spółki.

Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji.

Pliki do pobrania

Pierwsze wezwanie do złozenia dokumentów akcji 0.25 MB
2020 10 22 II wezwanie PGNIG S A 0.53 MB
Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna 0.14 MB
Oświadczenie akcjonariusza osoba prawna 0.09 MB
Pokwitowanie osoba fizyczna bez oświadczeń 0.15 MB
Pokwitowanie osoba fizyczna z oświadczeniami 0.16 MB
Pokwitowanie osoba prawna bez oświadczenia 0.15 MB
Pokwitowanie osoba prawna z oświadczeniem 0.16 MB
PKO BP S A informacja o przetwarzaniu danych osobowych 0.13 MB
2020 11 12 III wezwanie PGNIG S A 0.25 MB
2020 11 30 IV wezwanie PGNiG S A 0.25 MB
2020 12 24 V wezwanie PGNIG S A 0.24 MB
Wczytywanie...