Najważniejsze projekty

Grupa Kapitałowa PGNiG jest liderem na polskim rynku gazu ziemnego.

W ramach swojej strategii spółka dąży do przekształcenia w nowoczesny, zintegrowany koncern multienergetyczny. Za rozwój potencjału Grupy Kapitałowej PGNiG na rynku elektroenergetyki i ciepłownictwa odpowiada spółka PGNiG TERMIKA .

Jednym z podstawowych kierunków ekspansji PGNiG TERMIKA jest budowa sieci gazowych źródeł wytwórczych w oparciu o rozwój komunalnych i przemysłowych systemów ciepłowniczych z zastosowaniem gazowych źródeł kogeneracyjnych.

Celem Grupy jest wybudowanie do roku 2020 źródeł kogeneracyjnych różnej wielkości, o łącznej mocy zainstalowanej 400 MWe. Istotnym elementem realizacji tego celu jest już rozpoczęta, we współpracy z Tauron Wytwarzanie, budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Grupa, wykorzystując kompetencje PGNiG TERMIKA, planuje realizować kolejne projekty inwestycyjne polegające na budowie bądź modernizacji (z wykorzystaniem silników lub turbin gazowych) małych i średnich źródeł wytwórczych energii elektrycznej i ciepła lub chłodu.

Najważniejsze projekty PGNiG TERMIKA to:

Budowa bloku gazowo-parowego w Warszawie

Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli

Projekt Kogeneracja Przemyśl


 

Wczytywanie...