Inicjatywy

Jesteśmy dobrym sąsiadem - poznaj nasze inicjatywy na rzecz społeczeństwa

Zamknięcie składowiska "Myśliborska"

W ostatnich latach ważnym wydarzeniem była finalizacja zamknięcia składowiska popiołów przy ul. Myśliborskiej. Prace związane z rekultywacją terenu dobiegły końca. Docelowo odzyskanych zostało blisko 50 hektarów dawnego składowiska popiołów. Dwie trzecie terenu składowiska zostało zrekultywowane w kierunku zieleni miejskiej, a pozostała część została całkowicie zlikwidowana i przeznaczona do zagospodarowania na cele budowlane. Celem było przywrócenie cech funkcjonalnych tego obszaru dla potrzeb miasta.
Jeziorko Czerniakowskie
 
19 lipca 2013 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Dzielnicą Mokotów. Podpisane porozumienie umożliwiło rozwinięcie kilkuletniej współpracy w projekcie „Powstrzymanie degradacji rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie”. Planowana, jak i już zrealizowana zabudowa deweloperska wokół Jeziorka Czerniakowskiego niesie ze sobą ryzyko utrwalenia niekorzystnych dla rezerwatu zmian środowiska gruntowo-wodnego. Konsekwencją może być degradacja ekosystemu tego zbiornika. W związku z tym trzeba podjąć wszelkie możliwe działania, które ochronią istniejący ekosystem. Rozpatrywane jest zasilenie zbiornika wodą o odpowiedniej jakości. Działanie to jest kluczowe dla ustabilizowania stanu jeziorka. Podwyższenie poziomu oraz zwiększenie wymiany wody powinno poprawić jej parametry jakościowe. Najtrudniejszym problemem do rozwiązania jest znalezienie źródła, które mogłoby zasilać jeziorko oraz zidentyfikowanie realnego zapotrzebowania na wodę, zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym.
 
Koncepcja poprawy i stabilizacji warunków hydrologicznych oraz stanu przyrodniczego Jeziorka Czerniakowskiego zostanie opracowana po przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz.
 
Zagospodarowanie popiołów
 
Dotychczas przekazaliśmy drogownictwu ponad 1 mln ton ubocznych produktów spalania (popiół i żużel) do budowy obwodnic mazowieckich miast: Sochaczewa, Mszczonowa, Jabłonny, Chynowa, Grójca i Wyszkowa, a w obszarze Warszawy: Trasy Siekierkowskiej, Południowej Obwodnicy oraz Mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Istotnym kierunkiem zagospodarowania ubocznych produktów spalania jest produkcja materiałów budowlanych i produkcja cementu.
 
Partnerstwo dla Klimatu
 
PGNiG TERMIKA dołączyła do platformy „Partnerstwo dla Klimatu”, której patronuje Miasto Stołeczne Warszawa. Celem projektu jest prowadzenie innowacyjnych i kompleksowych działań edukacyjnych zorientowanych na upowszechnienie wiedzy na temat szeroko pojętej problematyki zmian klimatycznych. Partnerzy platformy wspólnie podejmują wysiłki na rzecz uświadamiania społeczności lokalnej, że nawet najmniejsze zmiany w naszym życiu mogą mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nasze przyłączenie się do „Partnerstwa dla Klimatu” jest naturalną kontynuacją dotychczasowych działań na rzecz zminimalizowania negatywnych wpływów na środowisko naturalne. PGNiG TERMIKA spełnia coraz bardziej rygorystyczne normy i prowadzi liczne inwestycje, mające na celu stałe ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Równolegle prowadzimy akcje edukacyjne adresowane do naszych klientów, które pokazują jak w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska korzystać z produkowanych przez nas ciepła oraz energii elektrycznej. Cieszymy się, że możemy dołączyć do szacownego grona uczestników „Partnerstwa dla Klimatu”. Liczymy na owocną wymianę doświadczeń oraz współpracę w zakresie spraw, które także dla nas są niezwykle ważne.
 
Ścieżką rekreacyjną aż do północnych granic Warszawy
 
Ścieżka rekreacyjna na prawym brzegu Wisły staje się coraz dłuższa. Jej wydłużenie było możliwe dzięki przekazanej miastu stołecznemu Warszawie przez PGNiG TERMIKA blisko trzystumetrowej kładki nad Kanałem Żerańskim i basenem zimowiskowym.
– Dzięki umowie, jaką zawarliśmy z PGNiG TERMIKA, nasze miasto wzbogaciło się o przeprawę, która sprawia, że ścieżka rekreacyjna położona na praskim brzegu Wisły mogła zostać doprowadzona aż do północnych granic Warszawy. Ponadto poprowadzenie ścieżki kładką nad Kanałem Żerańskim pozwoli utrzymać jej naturalny charter i przebieg bezpośrednio nad rzeką – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.
 
Ścieżka rekreacyjna nad Wisłą powstała w 2010 roku. Od tamtej pory cieszy się wzrastającym uznaniem wśród warszawiaków. Dzięki zainstalowanym na ścieżce pętlom indukcyjnym obserwujemy, że w ciepłe, jesienne dni z jej uroków korzysta nawet ponad 2000 spacerowiczów i rowerzystów. Obecnie trwają prace zmierzające do przedłużenia ścieżki na północ i południe. Zimą ze ścieżki rekreacyjnej korzystają narciarze biegowi.
 
W czwartek, 20 listopada 2014 roku, przedstawiciele władz miasta stołecznego Warszawy oraz zarządu PGNiG TERMIKA podpisali umowę darowizny, dzięki której Warszawa stała się właścicielem trzystumetrowej przeprawy położonej nad kanałami prowadzącymi do śluzy „Żerań” oraz Kanałem Żerańskim. Pozyskanie mostu było kluczowym elementem przedłużenia ścieżki rekreacyjnej nad Wisłą w kierunku północnym. Dzięki możliwości zaadaptowania tej przeprawy na potrzeby pieszych i rowerzystów powstało spójne połączenie pozwalające na przemierzenie trasy nadwiślańską ścieżką aż do północnej granicy miasta.
 
 

 

Wczytywanie...