Zakupy

Departament Zakupów jest Jednostką Organizacyjną realizującą wszystkie rodzaje zakupów w PGNiG TERMIKA.

Realizujemy je za wyjątkiem zakupów paliw produkcyjnych, usług zagospodarowania odpadów paleniskowych oraz związanych z nimi usług transportowych.
Proces zaopatrzenia opiera się na pełnym poszanowaniu praw dostawców, ich równorzędnym traktowaniu oraz przejrzystości stosowanych procedur.
Pracownicy Spółki, biorący udział w procesie zaopatrzenia, zobowiązani są do zachowania bezstronności, niezależności oraz przestrzegania zasad zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Główne cele jakie realizuje Departament Zakupów:

  • Zapewnienie sprawnej realizacji zakupu usług, materiałów, części zamiennych i gotowych dóbr inwestycyjnych na potrzeby PGNiG TERMIKA SA w terminach zgodnych z wewnętrznymi wymaganiami,
  •  Optymalizacja kosztów zakupu usług, materiałów, części zamiennych i gotowych dóbr inwestycyjnych na potrzeby PGNiG TERMIKA SA.
  • Zapewnienie najwyższej jakości za oferowaną cenę dostarczanych usług, materiałów, części zamiennych i gotowych dóbr inwestycyjnych.
  • Zapewnienie pozytywnego wizerunku PGNiG TERMIKA SA wśród dostawców w rozumieniu gospodarczymZapewnienie przejrzystości i jasnych kryteriów, w oparciu o które podejmowane są decyzje w procesie zaopatrzenia
  • Dążenie do stałego doskonalenia procesu zaopatrzenie i poszerzania bazy dostawców.

 

 

Pliki do pobrania

Lista planowanych postępowań w KRM 2024 0.5 MB
Wczytywanie...