Instalacja katalitycznego odazotowania spalin (SCR) kotłów blokowych w Elektrociepłowni Siekierki

Kolejnym krokiem w kierunku zmniejszenia uciążliwości zakładów PGNiG TERMIKA dla środowiska naturalnego jest instalacja katalitycznego odazotowania spalin (SCR) w Elektrociepłowni Siekierki. Instalacja jest przeznaczona dla czterech podstawowych jednostek wytwórczych Ec Siekierki – kotłów blokowych nr 10, 11, 14
i 15.

Zadaniem instalacji SCR jest redukcja tlenków azotu w spalinach z obecnego poziomu ok. 550 mg/Nm3 do poziomu 180 mg/Nm3. Pozwoli to spełnić normy, jakie obowiązywać będą w Polsce od 2016 roku i które ograniczają dopuszczalny poziom emisji tlenków azotu do 200 mg/Nm3.

Redukcja tlenków azotu odbywa się poprzez wtryskiwanie do spalin mieszaniny gorącego powietrza i gazowego amoniaku (w stężeniu 5%). Cząstki amoniaku reagują na powierzchni wkładów katalitycznych umieszczonych w reaktorach z cząstkami tlenków azotu tworząc azot gazowy i parę wodną – związki normalnie obecne w powietrzu. Reakcja nie powoduje powstania żadnych produktów ubocznych.

Warto zaznaczyć, że instalacja w Ec Siekierki jest pierwszą tego typu w Polsce. Jej wykonawcą jest konsorcjum Hitachi Ltd – Polimex Mostostal S.A. Zakład Energomontaż Północ. Wartość przedsięwzięcia dla wszystkich kotłów przekracza 180 mln zł, z czego kwotę 52,28 mln zł w postaci dotacji uzyskano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Aby umożliwić zabudowę reaktorów układu SCR, konieczne było przekonstruowanie kanałów spalin pomiędzy podgrzewaczem wody a obrotowymi podgrzewaczami powietrza. Każdy z reaktorów (po dwa na kocioł) wyposażony jest w dwie warstwy wkładów katalitycznych oraz miejsce na trzecią warstwę przewidzianą do zabudowy w przyszłości. Reaktory są posadowione na 40-metrowej stalowej konstrukcji, gdzie znajdują się pomosty obsługowe i wszystkie urządzenia technologiczne instalacji. Zabudowa układu SCR wymusiła także gruntowną modernizację obrotowych podgrzewaczy powietrza i wentylatorów ciągu.

Na potrzeby instalacji SCR wybudowano także magazyn wody amoniakalnej (dwa zbiorniki o pojemności 110 m3 każdy), stację rozładunkową cystern samochodowych a także nową sprężarkownię. Obiekty te stanowią część wspólną dla układu SCR wszystkich czterech kotłów i zostały przekazane do eksploatacji wraz z instalacją SCR kotła K-10.

Wczytywanie...