S

SCR

SCR (ang. Selective Catalytic Reduction) selektywna redukcja katalityczna. Technologia służąca do ograniczenia ilości tlenków azotu w spalinach. Proces oczyszczania spalin w takiej instalacji odbywa się na zasadzie reakcji amoniaku z tlenkami azotu na powierzchni katalizatora, w odpowiednio podwyższonej temperaturze (ok. 350°C).

Tego typu instalacje są zainstalowane w Ec Siekierki.

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to metoda dostarczania energii cieplnej z zakładu w celu ogrzania budynków, które są do niej podłączone. Gorąca woda krąży w zamkniętym systemie rur, a następnie wraca do źródła, w którym jest ponownie podgrzewana.

W Warszawie sieć ciepłownicza jest obsługiwana przez firmę Veolia Warszawa. W Pruszkowie właścicielem zarówno zakładu, jak i sieci ciepłowniczej jest PGNiG TERMIKA.

Wczytywanie...