O

Obciążenie podstawowe

Obciążenie podstawowe to termin opisujący zapotrzebowanie na energię elektryczną lub cieplną, które istnieje niezależnie od wahań obciążenia. To stałe zapotrzebowanie pokrywają zakłady pracujące non stop. W Warszawie w tzw. podstawie pracują Ec Żerań i Ec Siekierki.

Patrz: obciążenie szczytowe.

Obciążenie szczytowe

Obciążenie szczytowe to najwyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną lub cieplną w krótkim okresie. Źródłami szczytowymi w Warszawie, które pokrywają zwiększone zapotrzebowanie na ciepło są: C Kawęczyn i C Wola.

Odpylacz elektrostatyczny

Odpylacz elektrostatyczny (elektrofiltr) - urządzenie wykorzystywane do oczyszczania spalin. Działanie elektrofiltru polega na nadawaniu cząstką stałym zawieszonym w strumieniu gazu ładunku elektrycznego, a następnie ich zbieraniu przy przeciwnie naładowanej elektrodzie zbiorczej. Tego typu urządzenia są zamontowane w zakładach PGNiG TERMIKA.

Wczytywanie...