M

MIOS

MIOS - Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin. MIOS zapewnia prawie dziesięciokrotne zmniejszenie emisji tlenków siarki. Powszechnym produktem ubocznym tego procesu jest gips. W naszej firmie taka instalacja jest wykorzystywana w Ec Siekierki.

Sercem instalacji są dwa absorbery, które przejmują spaliny z ośmiu kotłów, łącznie do 3,1 mln Nm3 spalin na godzinę. Wymiernym efektem jej pracy będzie zmniejszenie emisji dwutlenku siarki z kotłów objętych instalacją o 90%, to jest o ponad 8 tys. ton rocznie. Zasada pracy instalacji odsiarczania spalin polega na wykorzystaniu reakcji, w wyniku której z dwutlenku siarki i kamienia wapiennego powstaje obojętny dla środowiska, a dodatkowo użyteczny w przemyśle budowlanym produkt, jakim jest gips.

Dane charakteryzujące instalację odsiarczania w Ec Siekierki:
•    Dwa jednakowe absorbery
•    Maksymalny przepływ spalin – 3 100 000 m3 / h
•    Redukcja SO2 do 200 mg / m3
•    Zużycie mączki kamienia wapiennego do 30 000 ton / rok
•    Produkcja gipsu do 50 000 ton / rok

Moc

Moc oznacza maksymalną zdolność do wytworzenia energii elektrycznej lub cieplnej, lub przesyłu energii elektrycznej przez sieć dystrybucyjną w określonym czasie. Jest ona mierzona w watach [W].

Patrz: jednostka mocy

MWh

MWh - megawatogodzina. Jednostka pracy, ciepła lub energii.

Patrz: jednostka energii.

Wczytywanie...