D

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki (SO2) to gazowy związek chemiczny powstający m.in. w procesie spalania paliw zawierających związki siarki, np. węgla. Dwutlenek siarki jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. Dobrze rozpuszcza się w wodzie zawartej w powietrzu tworząc kwas siarkowy (jeden ze składników kwaśnego deszczu). W PGNiG TERMIKA obniżamy emisje dwutlenku siarki wykorzystując instalacje odsiarczania.

Patrz: MIOS

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla (CO2) to związek węgla, który powstaje w procesie spalania. Występuje w atmosferze i bierze udział w procesie fotosyntezy - jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi. Dwutlenek węgla jest związkiem niezbędnym do życia na Ziemi, ale jest także gazem cieplarnianym.

Patrz: gazy cieplarniane

Dżul [J]

Jednostka pracy, ciepła lub energii.

Patrz: kilowatogodzina, jednostki energii

Wczytywanie...