G

Gaz ziemny

Gaz ziemny to paliwo kopalne składające się głównie z metanu. Na skalę przemysłową jest wydobywany ze złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Gazy cieplarniane

Gazy cieplarniane to składniki atmosfery przyczyniające się do powstawania efektu cieplarnianego. Są nimi np.: para wodna, dwutlenek węgla i metan.

Gips

Gips w PGNiG TERMIKA jest ubocznym produktem oczyszczania spalin powstającym w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (MIOS).

W absorberach, w których oczyszcza się spaliny, strumień gazów spalinowych miesza się z zawiesiną mączki kamienia wapiennego, która wiąże dwutlenek siarki. W wyniku tej reakcji otrzymujemy gips, który wykorzystywany jest w przemyśle budowlanym, zastępujący gips kopalny.

Patrz: MIOS

GWh

GWh – gigawatogodzina. Jednostka pracy, ciepła lub energii.

Patrz: jednostka energii

Wczytywanie...