J

Jednostka energii

Podstawowe jednostki energii to:

  • 1J (Dżul) - praca wykonana przez siłę o wartości 1 N (Niuton) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m
  • 1Wh (watogodzina) - ilość energii jaką zużyje urządzenie o mocy 1W pracujące przez 1 godzinę

1 Wh = 3600 J

Wielokrotności jednostek:

1kWh (kilowatogodzina) 1 000 Wh1MWh (megawatogodzina) = 1 000 kWh
1GWh (gigawatogodzina) = 1 000 000 kWh
1 TWh (terawatogodzina) = 1 000 000 000 kWh

1kJ (kilodżul) = 1 000 J

1MJ (megadżul) = 1 000 kJ

1GJ (gigadżul) = 1 000 000 kJ

1TJ (teradżul) = 1 000 000 000 kJ

Jednostki energii w praktyce:

1kWh (3600 kJ) wystarczy, aby standardowy grzejnik samochodowy pracował około godziny lub 11-watowa żarówka świeciła przez prawie cztery dni.
1MWh (3600 MJ) wystarczy, aby ogrzać mały dom przez dwa tygodnie.
1GWh (3600 GJ) wystarczy, aby przez osiem godzin zaopatrywać w energię przeciętne miasteczko o populacji 100 000 mieszkańców.
1TWh (3600 TJ) wystarczy, aby dwie duże maszyny drukarskie pracowały przez rok.

Jednostka mocy

Moc to ilość energii dostarczana w jednostce czasu.

Podstawowa jednostka mocy to 1W (Wat)= 1J (dżul)/ 1s (sekunda)

Wielokrotności jednostki:

1kW (kilowat) = 1 000 W
1MW (megawat) = 1 000 kW
1GW (gigawat) = 1 000 000 kW

Wczytywanie...