17.12.2021

Znów będzie zielono! 114 drzew zostało nasadzonych przez PGNiG TERMIKA w ramach budowy gazociągu do Ciepłowni Kawęczyn

W kwietniu br. PGNiG TERMIKA SA podpisała umowę z firmą ROMGOS na budowę gazociągu do Ciepłowni Kawęczyn (TUTAJ). Trasa gazociągu przebiega od stacji GAZ-SYSTEM w Ząbkach do zakładu na Rembertowie. W ramach inwestycji zostały usunięte drzewa, w miejscu których w 2022 r zostaną nasadzone nowe. Dodatkowo, w ramach współpracy z miastem, PGNiG TERMIKA zasadziła właśnie w podwarszawskich Ząbkach 114 drzew.

– PGNiG TERMIKA dołożyła wszelkich starań, aby budowa gazociągu wywarła jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Zastosowane metody bezwykopowe pozwoliły na znaczne ograniczenie wycinki drzew. Dziękuję miastu Ząbki za otwartość i gotowość do współpracy, jaką nam okazali. Budowa gazociągu jest dla nas inwestycją konieczną. Będzie on zasilał nowe jednostki gazowe w Ciepłowni Kawęczyn, które są elementem planu modernizacji ciepłowni. Dzięki temu będziemy mogli zrezygnować z węgla kamiennego i przejść na mniej emisyjny gaz ziemny i olej opałowy lekki, co z pewnością wpłynie na jakość powietrza – mówi Jarosław Maślany, Wiceprezes ds. Operacyjnych w PGNIG TERMIKA. – W 2020 roku wspólnie z GAZ-SYSTEM poprowadziliśmy gazociąg z Rembelszczyzny do Elektrociepłowni na Żeraniu, który ma za zadanie zasilać tamtejszy blok gazowo-parowy oraz kotłownie gazowe. Dziś w miejscu przebiegu trasy gazociągu rosną drzewa, które wspólnie zasadziliśmy i te nasadzenia będziemy jeszcze kontynuować. Ochrona środowiska i dbanie o nasze sąsiedztwo to ważny element naszej misji bycia dobrym i szanowanym sąsiadem dla mieszkańców – podkreśla Jarosław Maślany.

Gazociąg zasilający Ciepłownie Kawęczyn będzie przebiegał od stacji Gaz-System przy ulicy Andersena w Ząbkach do ciepłowni w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. To na tym odcinku już w styczniu nastąpiło przygotowanie terenu pod trasę gazociągu, które obejmowało między innymi wycinkę drzew i krzewów. Na około 70% przebiegu trasy, w tym wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Powstańców 47-47D w Ząbkach, zaprojektowano przejścia bezwykopowe, dzięki czemu wycinkę udało się ograniczyć do minimum. Zgodnie z ustaleniami z Nadleśnictwem Drewnica w miejscu wycinki na terenie należącym do Nadleśnictwa, w tym na terenach rekreacyjnych, w 2022 roku zostaną nasadzone drzewa. Dodatkowo PGNiG TERMIKA SA  dokonała nasadzenia 114 drzew wzdłuż ulic miasta Ząbki.

 

Budowa gazociągu jest związana z zaplanowaną w Ciepłowni Kawęczyn budową kotłowni gazowo-olejowej oraz kotłowni gazowej, dzięki którym Spółka będzie mogła zmniejszyć udział węgla w swym strumieniu paliw. Niezbędny do tego celu gazociąg przyłączeniowy będzie miał długość 2 km i średnicę DN 300. Jego budowa rozpoczęła się w 2021 roku, część liniowa gazociągu została praktycznie zakończona, w tym przewiert o długości 1100 m w technice bezwykopowej pod lasem. Zakończenie budowy gazociągu planowane jest na 2022 rok.

Wczytywanie...