28.05.2021

Rusza budowa gazociągu do Ciepłowni Kawęczyn. PGNiG TERMIKA podpisała umowę z wykonawcą.

PGNiG TERMIKA SA podpisała umowę na budowę gazociągu od stacji GAZ-SYSTEM w Ząbkach do Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie. Jego wykonawcą została firma ROMGOS, wybrana w drodze przetargu. Gazociąg będzie zasilał nowe jednostki gazowe w Ciepłowni Kawęczyn.

- PGNiG TERMIKA planuje inwestycje, które zwiększą bezpieczeństwo produkcji ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców stolicy, a jednocześnie pozytywnie wpłyną na stan środowiska w mieście i jego okolicach – poinformował Jarosław Maślany, Wiceprezes ds. Operacyjnych w PGNIG TERMIKA, do której należy zakład w Rembertowie. – Ciepłownia Kawęczyn odchodzi od węgla i stawia na wykorzystanie bardziej ekologicznych paliw. W coraz większym zakresie będzie to gaz ziemny,  w tym stosowany razem z olejem opałowym lekkim. Przyczyni się to do znacznego ograniczenia emisji, a tym samym poprawy jakości powietrza. Również moc cieplna zakładu wzrośnie, co pozwoli lepiej zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Poprowadzenie gazociągu przyłączeniowego jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

Gazociąg będzie przebiegał od stacji Gaz-System przy ulicy Andersena w Ząbkach do należącej do PGNiG TERMIKA Ciepłowni Kawęczyn w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Inwestycja jest związana z zaplanowaną w tym zakładzie budową kotłowni gazowo-olejowej (220 MWt), dzięki której Spółka będzie mogła zmniejszyć udział węgla w swym strumieniu paliw. Spółka rozważa również inne gazowe inwestycje na terenie tego zakładu, w tym budowę kolejnej kotłowni gazowej. Niezbędny do tego celu gazociąg przyłączeniowy będzie miał długość 2 km i średnicę DN 300. Jego budowa zaplanowana jest na lata 2021 – 2022.

Przygotowanie terenu pod gazociąg rozpoczęło się już w styczniu. Dzięki zaprojektowaniu przejść bezwykopowych na ok. 70% przebiegu jego trasy, w tym wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Powstańców 47-47D w Ząbkach, udało się do minimum ograniczyć konieczność wycinania drzew i krzewów. Drzewa zostały usunięte tylko na tzw. placach przewiertowych, których wykonanie jest niezbędne dla metody bezwykopowej. Jednocześnie zgodnie z ustaleniami z Nadleśnictwem Drewnica, zostaną nasadzone drzewa z wyłączeniem strefy kontrolowanej wzdłuż gazociągu. Dodatkowo, w tym rejonie Miasta Ząbki PGNiG TERMIKA SA planuje nasadzić 120 drzew wzdłuż ulic.

PGNiG TERMIKA jest spółką z Grupy Kapitałowej PGNiG produkującą energię elektryczną i cieplną dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej. W odpowiedzi na zaostrzające się przepisy środowiskowe Unii Europejskiej i zgodnie z nowoprzyjętą Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. Spółka jest w trakcie reorganizacji produkcji w swoich pięciu zakładach, aby zmniejszyć udział paliwa węglowego na rzecz mniej emisyjnych źródeł energii. Do 2030 roku udział węgla w paliwie ma zmniejszyć się z obecnych 95% do ok. 30%. Planowanymi bądź już realizowanymi inwestycjami w tym zakresie są m.in. budowa bloku gazowo-parowego w Ec Żerań i podobnego w Ec Siekierki, do którego również niezbędne będzie poprowadzenie gazociągu. Ciepłownie szczytowe PGNiG TERMIKA także przechodzą gruntowną modernizację, docelowo pozbywając się całkowicie paliwa węglowego, poprzez przejście na gaz oraz olej.

Wczytywanie...