Budowa gazowego układu kogeneracyjnego EC Przemyśl

Najważniejsze informacje o EC Przemyśl

Projekt: Budowa gazowego układu kogeneracyjnego EC Przemyśl

Elektrociepłownia gazowa

Moc: 5,19 MWe / 11,05 MWt

Teren: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu

Przeznaczenie: produkcja ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego w Przemyślu

Koszt inwestycji:  31,85 mln zł

Zakończenie inwestycji: lipiec 2021 r.

Generalny wykonawca: Metrolog i Ferox Energy Systems

Inżynier Kontraktu podczas trwania budowy: SWECO Consulting

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; kwota dofinansowania to ~5,6 mln zł

Umowa z Wykonawcą EC została podpisana w marcu 2020 roku

Wykonawca gazociągu PGNiG TECHNOLOGIE –umowa została podpisana w lipcu 2020

Główny cel projektu (efekt krajowy zgodnie z metodologią NFOŚiGW): zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla o 31 927 Mg/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 86 393 GJ/rok

Zalety dla PGNiG TERMIKA:

- Wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie obszaru produkcji energii skojarzonej i jej zbytu o miasto Przemyśl.

Zalety dla mieszkańców:

- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego miasta w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców zasilanych z sieci systemowej.

- Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do środowiska.

- KROK w stronę modernizacji i lepszego dostosowania istniejących na terenie Przemyśla źródeł energii do wciąż zaostrzających się wymogów ochrony środowiska.

- w okresie letnim elektrociepłownia gazowa całkowicie zastąpi kotły węglowe, zużycie węgla spadnie o około 11 500 ton rocznie.

- Emisja zanieczyszczeń w stosunku do obecnej emisji związanej z Ciepłownią Zasanie zmniejszy się w stosunku do SO2 o 32 tony rocznie, do CO2 o 4 300 ton (wartość inaczej liczona niż powyżej, w odniesieniu do samego ciepła) rocznie a pyłów o 4,5 tony rocznie.

wiz

 

Wczytywanie...