Budowa gazowego układu kogeneracyjnego EC Przemyśl

Nowa elektrociepłownia zasilana gazem będzie produkować ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego i jednocześnie wytwarzać energię elektryczną. Moc jednostki wyniesie 12,19 MW energii cieplnej i 5,19 MW energii elektrycznej. Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2021 roku.

Jedynym źródłem ciepła dla Przemyśla jest obecnie ciepłownia Zasanie, która wytwarza energię cieplną, spalając miał węglowy. Nowa elektrociepłownia gazowa w okresach zimowych będzie wsparciem dla ciepłowni Zasanie, tworząc jeden system ciepłowniczy, zaś w okresach letnich, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze, będzie ją całkowicie zastępować, wytwarzając energię wyłącznie w jednostce gazowej. Przełoży się to na zmniejszenie szkodliwych emisji pyłów o 4,5 tony a dwutlenku siarki aż o 32 tony rocznie. Ważną zaletą elektrociepłowni budowanej przez PGNiG TERMIKA będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 4300 ton rocznie. Dzięki temu przemyski system energetyczny będzie mógł sprostać coraz bardziej restrykcyjnym wymogom ochrony środowiska.

  

Elektrociepłownia Przemyśl - wizualizacja

 

Za eksploatację nowej EC Przemyśl odpowiadać będzie PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o..

Zalety dla mieszkańców:

  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego miasta w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców zasilanych z sieci systemowej.
  • Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do środowiska.
  • KROK w stronę modernizacji i lepszego dostosowania istniejących na terenie Przemyśla źródeł energii do wciąż zaostrzających się wymogów ochrony środowiska.

Główny cel projektu (efekt krajowy zgodnie z metodologią NFOŚiGW), to zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla o 31 927 Mg CO2/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 86 393 GJ/rok.
Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; kwota dofinansowania to ~5,6 mln zł.

Podstawowe dane:                                                  

Przeznaczenie Produkcja ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego w Przemyślu
Paliwo Gaz ziemny
Moc elektryczna brutto 5,19 MWe
Moc cieplna maksymalna 12,19 MWt
Generalny wykonawca Metrolog i Ferox Energy Systems
Inżynier Kontraktu podczas trwania budowy SWECO Consulting
Wykonawca Gazociągu PGNiG Technologie
Teren Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu
Koszt inwestycji 31,85 mln zł
Data uruchomienia: IV kwartał 2021 r.


 

Wczytywanie...