11.01.2012

PGNiG SA sfinalizowało transakcję zakupu VHP

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA sfinalizowało transakcję zakupu ponad 99,8% akcji Vattenfall Heat Poland.
Jest to jedna z największych transakcji przejęcia w historii polskiego rynku energetycznego.

Podpisana 11 stycznia 2012 roku umowa zamyka transakcję nabycia przez spółkę celową PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. 24.591.544 akcji stanowiących ponad 99,8% akcji Vattenfall Heat Poland SA (VHP). PGNiG zapłaci Vattenfallowi 3.016,7 mln PLN. Inwestycja została sfinansowana przez PGNiG z programu obligacji.

Dzięki przejęciu VHP PGNiG staje się koncernem multienergetycznym dostarczającym klientom ciepło, prąd i gaz. Zdolności produkcyjne elektrociepłowni i ciepłowni należących do VHP stanowią ponad 23% całkowitych zainstalowanych mocy cieplnych w Polsce. Dwa największe aktywa to Elektrociepłownie Siekierki i Żerań. Spółka jest również właścicielem ciepłowni w Kawęczynie oraz na Woli, a także elektrociepłowni i systemu ciepłowniczego w Pruszkowie. Łączna zainstalowana moc elektryczna źródeł to ok. 1 GWe a cieplna ok. 4.8 GWt. VHP pokrywa około 75% zapotrzebowania na ciepło w Warszawie i dostarcza 98% ciepła do sieci SPEC, ma również ok. 3% udział w rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.

Pod względem efektywności, VHP jest jedną z najlepiej zarządzanych i dochodowych spółek sektora elektroenergetycznego w Polsce. W nadchodzących latach istotny potencjał wzrostu wartości Spółki tworzą także nowe regulacje na rynku ciepłowniczym (system taryf benchmarkingowych). Korzystny wpływ na wyniki VHP będzie miało również utrzymanie wsparcia dla wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Spółka realizuje ambitny plan inwestycji środowiskowych w EC Siekierki. W 2012 roku planowane jest ukończenie prac związanych z instalacją odsiarczania oraz odazotowania spalin. W pierwszym półroczu nastąpi wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji polegającej na konwersji dotychczas spalającego węgiel kotła K1 na instalację dedykowaną do spalania biomasy. Realizacja tego zadania zakończy się w II poł. 2014 r. Dzięki tym inwestycjom Spółka spełni rygorystyczne normy środowiskowe Dyrektywy IED, która zacznie obowiązywać od 2016 r. Natomiast w perspektywie średnioterminowej, najważniejszym zadaniem VHP jest inwestycja w nowy blok gazowo parowy w EC Żerań, który w roku 2017 ma zastąpić funkcjonujący tam obecnie wyeksploatowany układ kolektorowy. Spółka analizuje obecnie również możliwość budowy kolejnych jednostek gazowych w innych warszawskich lokalizacjach. Nowe instalacje i nowoczesne jednostki produkcyjne pozwolą ograniczyć emisje i poprawić jakość powietrza dla mieszkańców Warszawy.

VHP stanie się centrum kompetencyjnym GK PGNiG w obszarze elektroenergetyki. Doświadczona kadra będzie stanowić bazę do dalszej ekspansji PGNiG na rynku elektroenergetycznym, a zadania Spółki będą wykraczały poza działalność na warszawskim rynku ciepła i wiązały się również z rozwojem nowych projektów biznesowych dotyczących wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, prowadzonych przez GK PGNiG w różnych miejscach w Polsce.

W najbliższych dniach nazwa spółki zostanie zmieniona i jej dalsza działalność kontynuowana będzie pod nazwą PGNiG Termika.

Zakup warszawskich elektrociepłowni, uważanych za krajowego lidera sektora elektroenergetycznego, jest kolejnym elementem realizacji przez PGNiG zaktualizowanej strategii Grupy Kapitałowej, zgodnie z którą energetyka jest jednym z trzech kluczowych obszarów rozwoju spółki. Przejęcie aktywów ciepłowniczych i energetycznych VHP zostało dobrze oceniane przez rynek - agencja ratingowa Standard & Poor's Financial Services. między innymi z uwagi na tę transakcję podwyższyła perspektywę ratingu PGNiG, akcentując korzyści związane ze zwiększeniem dywersyfikacji i poprawą profilu ryzyka działalności PGNiG.

Przedwstępna umowa sprzedaży akcji VHP została zawarta 23 sierpnia 2011 r., zaś 29 listopada 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję o bezwarunkowej zgodzie na przejęcie aktywów VHP przez GK PGNiG.

Wczytywanie...