21.04.2020

Dofinansowanie dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA na inwestycje w bezpieczeństwo i ekologię.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prawie 17 milionów złotych dofinansowania do projektów modernizacji oraz budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 
w wysokosprawnej kogeneracji. Celem nadrzędnym tych inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w województwie śląskim. 


W siedzibie WFOŚ i GW w Katowicach podpisano umowy dotyczące wsparcia finansowego dwóch projektów realizowanych przez spółkę PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

- Dzięki dofinansowaniu zbudujemy nowe urządzenia energetyczne, które będą produkowały energię elektryczną i ciepło a także ograniczą emisję dwutlenku węgla do atmosfery – powiedział Marek Rusakiewicz, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa. 

Pierwszy projekt p.n. „Modernizacja instalacji kogeneracyjnych w Oddziale Pniówek” dofinansowany zostanie kwotą 8 700 576,00 złotych przy całkowitej wartości inwestycji 22 444 000,00 złotych brutto. W ramach projektu planowana jest wymiana dwóch wyeksploatowanych jednostek na nowe silniki kogeneracyjne. 
Drugi projekt p.n. „Budowa instalacji kogeneracyjnej o mocy 2 x 2 MWe w Oddziale Zofiówka” dofinansowany zostanie kwotą 8 274 847,61 złotych przy całkowitej wartości inwestycji 21 700 644,00 złotych brutto. W ramach projektu planowana jest budowa dwóch silników kogeneracyjnych. 

- Nowe jednostki będą się charakteryzowały większą sprawnością  wytwarzania energii. Będą zasilane dostępnym paliwem gazowym pochodzącym z odmetanowania kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Celem realizowanego zadania jest budowa takiej infrastruktury technicznej, która pozwoli na zapewnienie produkcji ciepła i energii elektrycznej w pełnym skojarzeniu w celu zwiększenia efektywności produkcji - powiedział Artur Michałowski, Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa. 

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA należy Grupy Kapitałowej PGNiG i jest spółką zależną PGNiG TERMIKA SA. Swoją działalność opiera na produkcji ciepła, energii elektrycznej, sprężonego powietrza i energii chłodniczej.  Jest również jednym z największych dostawców ciepła dla mieszkańców w regionie śląskim. To krajowy lider w zakresie energetycznego zagospodarowania metanu z odmetanowania kopalń w układach kogeneracyjnych.  Głównymi odbiorcami mediów produkowanych w Spółce są kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz spółdzielnie mieszkaniowe w Jastrzębiu-Zdrój, Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu, Żorach, Czerwionce-Leszczynach, Rybniku, Kuźni Raciborskiej i Knurowie. W 2018 roku spółka oddała do eksploatacji nowoczesny wielopaliwowy blok fluidalny. Dzięki tej inwestycji Oddział „Zofiówka” nie tylko zwiększył moce, ale przede wszystkim dba kompleksowo o środowisko naturalne przesyłając ciepło dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
 

Wczytywanie...