13.06.2018

Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, zapraszamy do szkół partnerskich programu edukacyjnego Zagrzewamy do nauki. W klasach patronackich kształcących w zawodzie technik energetyk realizowany jest program "Zagrzewamy do nauki", w ramach którego uczniowie uczestniczą w praktycznych warsztatach technicznych, poszerzających zakres wiedzy na temat branży energetycznej i pracy w zakładzie energetycznym. Młodzież uczestniczy także w warsztatach rozwijających umiejętności miękkie, przygotowujących ich do udziału w procesie rekrutacji oraz miesięcznych praktykach zawodowych w zakładach firmy.

Uczniowie z klas patronackich objęci są także programem stypendialnym, stypendium jest przyznawane na okres roku szkolnego. W klasie III i IV podstawą uzyskania stypendium jest przede wszystkim średnia ocen z przedmiotów zawodowych. Zajęcia zawodowe odbywają się w pracowniach wyposażonych przez firmę partnerską.

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami naboru do naszych szkół:

 

Technikum Mechaniczne nr 1 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie: https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=5478

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu: https://naborpg.oswiatawradomiu.pl/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=171

Zespół Szkół nr 28 w Warszawie: https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=4882

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach: https://siedlce.edu.com.pl/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=118

 

 

 

Wczytywanie...