09.03.2018

Zagrzewamy do nauki w Siedlcach

Z myślą o zmianach, jakie zachodzą w szkolnictwie branżowym oraz na rynku elektroenergetycznym, PGNiG TERMIKA, władze miasta i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach rozpoczynają współpracę przy projektach edukacyjnych dla młodzieży.

List intencyjny w tej sprawie strony podpisały 7 marca br. Jego sygnatariusze zadeklarowali pogłębienie współpracy na rzecz: rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy z zakresu energetyki oraz przygotowania przyszłych kadr zawodowych na potrzeby polskiej nauki i gospodarki.

Podpisany list intencyjny jest deklaracją objęcia przez PGNiG TERMIKA patronatem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. W ramach patronatu zostaną utworzone klasy w zawodzie technik energetyk oraz odbędą się praktyki zawodowe w zakładach PGNiG TERMIKA. Jednym z punktów porozumienia jest również realizacja programu nauczania, który ma na celu przekazanie uczniom wiedzy z zakresu edukacji energetycznej oraz pomocy w obszarze dydaktyczno–wychowawczym oraz metodyczno–organizacyjnym.

- Polska energetyka potrzebuje młodych, wykwalifikowanych i ambitnych ludzi. Program „Zagrzewamy do nauki" realizowany przez PGNiG TERMIKA nieprzerwanie od 2009 roku, doskonale wpisuje się w ten proces. Cieszę się, że udało się poszerzyć liczbę szkół partnerskich, z którymi współpracujemy w ramach naszego programu o kolejną placówkę edukacyjną - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach. Mam nadzieję, że podpisane porozumienie zaowocuje licznymi stypendystami, a przede wszystkim kolejnymi wartościowymi pracownikami PGNiG TERMIKA. – powiedział Jarosław Głowacki, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA.

Wczytywanie...