08.03.2018

PGNiG TERMIKA objęła patronatem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach

Z myślą o zmianach jakie zachodzą w szkolnictwie branżowym oraz na rynku elektroenergetycznym, PGNiG TERMIKA, władze miasta i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach rozpoczynają współpracę przy projektach edukacyjnych dla młodzieży.

List intencyjny w tej sprawie strony podpisały 7 marca br. Jego sygnatariusze zadeklarowali pogłębienie współpracy na rzecz: rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy z zakresu energetyki oraz przygotowania przyszłych kadr zawodowych na potrzeby polskiej nauki i gospodarki.

Podpisany list intencyjny jest deklaracją objęcia przez PGNiG TERMIKA patronatem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. W ramach patronatu zostaną utworzone klasy w zawodzie technik energetyk oraz odbędą się praktyki zawodowe w zakładach PGNiG TERMIKA. Jednym
z punktów porozumienia jest również realizacja programu nauczania, który ma na celu przekazanie uczniom wiedzy z zakresu edukacji energetycznej oraz pomocy w obszarze dydaktyczno–wychowawczym oraz metodyczno–organizacyjnym.

Polska energetyka potrzebuje młodych, wykwalifikowanych i ambitnych ludzi. Program „Zagrzewamy do nauki” realizowany przez PGNiG TERMIKA nieprzerwanie od 2009 roku, doskonale wpisuje się w ten proces. Nie ma innej metody niż edukacja, by młodzi ludzie mogli
z sukcesem odnaleźć się we współczesnym świecie. Dlatego cieszę się, że udało się poszerzyć liczbę szkół partnerskich, z którymi współpracujemy w ramach naszego programu o kolejną placówkę edukacyjną - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach. Mam nadzieję,
że podpisane porozumienie zaowocuje licznymi stypendystami, a przede wszystkim kolejnymi wartościowymi pracownikami PGNiG TERMIKA. – powiedział Jarosław Głowacki, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA.

Cieszę się bardzo, że kolejna tak poważna firma zdecydowała się na wsparcie siedleckiego „Elektryka”, szkoły o ponad stuletnich tradycjach kształcenia – powiedział Wojciech Kudelski, prezydent Siedlec. – Utworzenie kierunku energetycznego to świetna oferta dla naszej młodzieży na zdobycie dobrego i poszukiwanego przez pracodawców zawodu. Propozycja PGNiG TERMIKA na objęcie patronatu nad szkołą doskonale wpisuje się w reformę polskiej edukacji, gdzie szkolnictwo techniczne i branżowe będzie coraz ściślej współpracować z przedsiębiorcami. Niezwykle cenne jest także wspieranie stypendiami najlepszych uczniów oraz możliwość zatrudnienia w firmie o takim potencjale. – dodał prezydent.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach Jerzy Kopański przedstawił szkołę i powiedział: Chcemy, aby nasi absolwenci byli dobrze przygotowani do dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej. Rozpoczęcie współpracy z firmą PGNiG TERMIKA pozwala utworzyć od września 2018 roku nowy kierunek kształcenia - technik energetyk. Jest to zawód nowoczesny i atrakcyjny dla młodych ludzi, którzy bacznie obserwują rozwój branży energetycznej. Otwarcie nowego kierunku kształcenia wiąże się z dbałością szkoły o jej jakość i jednocześnie przygotowaniem kadr pracowniczych w zawodach aktualnie poszukiwanych na rynku pracy. Nasi uczniowie będą mogli realizować praktyki zawodowe w nowoczesnych zakładach pracy oraz otrzymają wsparcie w nauce, żeby mogli osiągać sukcesy edukacyjne, a w przyszłości mieć szansę na podjęcie atrakcyjnej pracy zawodowej.
To dzięki dobrze zapowiadającej się współpracy z firmą PGNiG TERMIKA nasza szkoła będzie mogła być ważnym elementem pozytywnych zmian i rozwoju naszego miasta oraz województwa w zakresie kształcenia zawodowego.

Wczytywanie...